UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg maj 12, 2014

Vad innebär egentligen Business Intelligence?

- Tro mig, trots att BI, Business Intelligence, inte längre kan anses vara något nytt, så har många svårt att på ett enkelt sätt besvara rubrikens fråga.

Jag brukar besvara frågan genom att översätta begreppet till svenska och prata om ”beslutsstöd”. BI är helt enkelt verktyg som syftar till att hjälpa oss att fatta bättre beslut. Verktyget är ett stöd för beslut, det ter sig självklart. 

Den naturliga följdfrågan brukar därpå bli; - Vad är bättre beslut? Hur vet vi att vi fattar bättre beslut? För att besvara dessa frågeställningar vill jag koppla in företagets strategi och mål. Det vill säga, om vi kan säkerställa att vår BI-lösning hjälper oss att agera enligt företagets strategi och fatta fler välgrundade beslut som ligger i linje med densamma, då fattar vi bättre beslut (om sedan strategin är fel… då, är det något helt annat).

Jag vet att det är ett förenklat sätt att se på beslutsfattande i företag. Bra beslut handlar inte bara om att ha tillgång till rätt information. Beslutsprocesser, sammanhang och inte minst kulturen påverkar i hög grad vilka beslut vi tar och inte tar. Men, att ha tillgång till rätt information i rätt tid är och kommer att vara en konkurrensfördel när magkänslan sviker beslutsfattarna.

Vi har sett potentialen i att använda BI som ett, av flera, effektiva redskap för att implementera en strategi. Utmaningen ligger sällan i tekniken, utan den ligger i att ta fram ett fåtal tydliga mål som hjälper till att säkra att organisationen förstår och agerar i linje med strategin. Det är nämligen mycket vanligare att mäta och följa upp för mycket än för lite.

Johan Ripgården, Regionchef Syd/väst, Enfo Pointer