UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg december 17, 2015

Var smart och följ strömmen – ”Let the trend be your friend”

Ett välkänt talesätt från börs- och investeringsvärlden är ”let the trend be your friend”, som i korthet innebär att en etablerad trend på aktiemarknaden eller i ekonomin som helhet sannolikt fortsätter, i förhållande till din – den enskilde investerarens – förmåga att pricka rätt tidsmässigt när trenden vänder, och därmed dra nytta av vändningen.  Det finns en del likheter och gemensamma nämnare mellan de här visdomsorden och hur beslutsfattare och strateger inom IT kan dra nytta av att hålla ett öga på vad som trendar och är ”hett” ur deras kunders perspektiv, såväl som för konkurrenter.

Gartner, Forrester, och Radar (som specifikt fokuserar på den Nordiska marknaden) är bland de topprankade bolagen som agerar som analytiker och trendspanare på IT marknaden.  De har team av analytiker, researchers och experter som övervakar och identifierar övergripande trender såväl som nischområden inom olika teknologier och mjukvaruplattformar.  Den senaste ”megatrenden” – ”Nexus of Forces” – som du säkert känner igen delar av är en kombination av bland annat “big data”, “mobile everything”, och ”Internet of Things”.  Dessa trender och teknologier utgör en stor del av de investeringar som görs på IT-området i vitt skilda branscher, för att effektivisera – nå nya segment och marknader, och öka kvalitet och lönsamhet.

Hype-cycle kurvan

Ett mönster för trendutveckling som rör både idéer och teknologi-trender generellt har identifierats genom studier av utfall och attityd över tid allteftersom olika koncept har nått marknaden, framförallt inom IT. Garner har, som ett av de ledande analysföretagen, paketerat och marknadsfört den här modellen som Gartners Hype-cycle kurva sedan 1995.  Den illustrerar de faser i förhållande till uppmärksamhet (visibility) och marknadsattityd en idé eller teknologi genomgår i förhållande till marknaden.

De milstolpar som passeras över tid är…

  • ”Genombrott, lansering” – Technology Trigger
  • ”Överdrivna förväntningar – hype” – Peak of Inflated Expectations
  • ”Desillusionslågvattenmärke” – Trough of Disillusionment
  • ”Upplysningens sluttning” – Slope of Enlightenment
  • ”Produktivitetsplatå” – Plateau of Productivity

…och jag tror att de flesta av oss kan relatera till de här olika faserna när det gäller olika idéer och händelser även på en personlig nivå – oavsett om det gäller företagsvärlden eller privat.

Det finns såklart en viss risk för att dra felaktiga slutsatser när det gäller analys av trender i efterhand.  Delvis utgör de analytiker som identifierar, formulerar och bedömer trender även aktörer i förhållande till att trenden skapas och utvecklas, påverkar leverantörer såväl som kunder och så vidare.  Delvis utgörs underlaget till större delen av de idéer och trender som överlevt och finns kvar – då de som inte lyckats nå hype-fasen glöms bort och försvinner från det kollektiva medvetandet i hög hastighet.

Trendanalysbolagen är generellt sett dock väldigt öppna med att trender är både volatila och svårbedömda i förhållande till timing och marknadsmognad.  Även där tidigare förutsägelser och prognoser kommit tillkorta, brukar man vara öppen och tydlig med de risker och begränsningar som föreligger för respektive rapport och trend.  Som exempel kan nämnas de prognoser som lades för e-learnings genombrott och allmänna användning mot slutet på 90-talet, där vi nu – kanske – börjar komma i närheten av den verklighet man såg skulle vara på plats för kanske 10-15 år sedan.

Bara döda fiskar följer strömmen

“Kommer inte min verksamhet att bli precis som konkurrentens om jag bara jagar nästa trend?”

Nyttan och möjligheterna för din verksamhet ligger kanske inte i den absoluta frontlinjen av varje nyidentifierad trend – men det finns en poäng i att få insikt i den generella trend och riktning som påverkar din bransch i det större perspektivet.  En kombination av förståelse för den övergripande trendriktningen, dina konkurrenters – men framförallt kunders – förväntningar och hjälp av duktiga, kreativa experter som kan hjälpa dig med att ta fram ett riktigt vasst och konkurrenskraftigt erbjudande som ger mervärde till kunden.  En unik, värdeskapande, och kundspecifik lösning kan aldrig genereras ‘per automatik’ utifrån den rådande trenden – nyckeln ligger i att få draghjälp av den uppmärksamhet och innovation trenden medför, och det momentum som skapas i marknaden, samtidigt som man med hjälp av sin egna unika kundförståelse och produkter skapar det erbjudande som fångar det segment och den kundbas man har i sikte.

Enfo arbetar kontinuerligt med olika kunder såväl som marknadsanalytiker för att säkerställa att vi kan erbjuda rätt kompetensmix, expertis och resurser såväl som de produkter och tjänster marknaden eftersöker, i nuläge såväl som i nära framtid, för att kunna ge både råd och stöd i förhållande till trendriktning och -förändringar.  Oavsett om du vill att din verksamhet skall vara den ohotade marknadsledaren som bryter ny mark genom teknisk innovation, eller om du vill diskutera hur din verksamhet kan kontrastera och skilja sig från konkurrenterna i mängden inom den övergripande trenden – så finns vi på plats för att hjälpa till!

Förresten, en av de etablerade dominerande trenderna de senaste 20 åren är att fokusera på sin kärnverksamhet, sina styrkor, sin expertis – ”mind your own business” – och att arbeta i ett nära partnerskap med duktiga experter inom respektive kompetens- och disciplinområde som till exempel teknik eller logistik, för att maximera kundnytta och värde.  Det är en princip som inte skall underskattas, och frångås på egen risk!

Fredric Travaglia, Business Development Consultant, Enfo