UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg december 09, 2015

Varför tycker jag Integration är så roligt?

Jag har arbetat med integration i snart 15 år och fortfarande brinner jag för mitt jobb. Vad är det som gör integration så utmanande och vad behöver man få på plats för en väl fungerande Integrationsleverans?

Hur svårt kan det vara att dra ett snöre från ett system till ett annat? Det verkar lätt, men att integrera direkt mellan två system inte är det bästa sättet att hantera integration på är ett välkänt faktum och ingen skulle hävda att man gör integration på detta sätt nu för tiden. Lösa kopplingar, kanoniska format och återanvändbarhet är ledord som jag tror att ingen skulle argumentera emot, det är så integration görs idag, eller hur?

Nya funktioner måste på plats snabbt och när ”integrationsfolket” börjar prata om lösa kopplingar och återanvändbarhet då driver projekten att vi skall ha informationen på plats nu, resten får vi fixa sen. Tyvärr kommer ”sen” aldrig, och allt eftersom fler snabba lösningar sätts på plats blir förvaltnings- och förändringskostnaderna bara högre och högre, tills man igen måste göra ett stort och dyrt ”tekniklyft”. Och inte blir det bättre av alla digitala projekt med mobiler, öppna API:er och annat som även de ställer krav på säker och korrekt information.

Vi på Enfo hävdar att vi har en lösning för att hjälpa våra kunder att både säkerställa Rätt integration och att integrationen görs på Rätt Sätt.  Lösningen heter Baseline och är en samling artefakter, verktyg och workshopar med vars hjälp Enfo kan hjälpa en kund att sätta en väl fungerande integrationsleverans på plats, det vi ofta kallar ett Integration Competence Center (ICC).

Det fiffiga och samtidigt utmanande är att med en serie workshopar har Enfo möjliggjort för kunden att ha ett eget ICC med mallar, guidelines, processer och verktyg på plats. Det utmanande är att det krävs mycket jobb kontinuerligt från kunden att sätta ett fungerande ICC på plats och att kontinuerligt bevaka resultatet och ständigt förbättra.

Paradoxen är att för att säkerställa att kraven på integration skall kunna mötas enkelt, snabbt och agilt med kvalité till ett bra pris så krävs det kontinuerligt hårt arbete från kärnan av integrationsleveransen. För att den stora mängden arbete (integrationer) skall kunna ske snabbt och enkelt när behov uppkommer, så måste den lilla grupperingen, ICC, arbeta hårt för att säkerställa att leveranslinan är optimalt bestyckad och i största möjliga utsträckning använder väl beprövade, standardiserade lösningar på ofta återkommande integrationsutmaningar.

Det här sammanfattar varför jag tycker det är så roligt med integration. För det första blir man aldrig klar för det finns alltid möjlighet att göra något lite bättre. För det andra, om man lyckas göra allt lite bättre påverkar det direkt verksamheten och ökar verksamhetens möjlighet att lyckas.

Baseline är inte en silverbullet med vilken Enfo erbjuder kunden en färdig lösning som tickar på men den ger viktiga verktyg för att förbättra er integrationsleverans. Baseline ger er verksamhet möjlighet att nå visionerna i den takt det behövs för att möta marknaden.

– Kontakta oss så hjälper vi er en bit på vägen.

Kristina Lid, ICC Mentor, Enfo