UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 02, 2015

Vem vill göra en Ines Uusman?

Det finns ett flertal områden som många frekvent pratar om för tillfället. Mest hör jag det från representanter för IT-sektorn men även från personer som är verksamma inom exempelvis; R&D, Supply Chain, produktion och HR. Alla nämnda funktioner har tagit till sig fenomenen och terminologin kring Big Data, Internet of Things, Mobilitet och Molnet. Det finns en mängd talare på konferenser runt om i världen som målar upp bilder av vilka möjligheter dessa områden ger och alla anstränger sig för att vara så visionära som de kan i sina utsagor kring framtida användningsområden.

Däremot vill ingen förstås göra det som Ines Uusman (möjligen felaktigt) blivit ihågkommen för, det vill säga att kalla de nya teknologitrenderna för en fluga som snart flugit förbi. Analysen jag gjort och som jag troligen delar med en mängd andra, är att vi är i exakt samma läge nu som när Internet gjorde sitt intåg i företagsvärlden. De flesta insåg att det skulle bli stort och förändra affärsmodeller och sättet vi kommunicerar med varandra på. Få visste dock vilka de faktiska tillämpningsområdena skulle bli och många chansade på en väg för att inse att det var en återvändsgränd som ledde till företagets undergång.

Boo.com är troligen den mest kända som många gånger fått representera den spruckna IT-bubblan. Det visade sig att man hade en övertro på hur snabb den nya tekniken skulle etableras i form av tillgänglighet och hastighet. En annan starkt bidragande faktor var troligen processmognaden för standardrutiner inom distanshandel så som logistik och returhantering. Ny teknologi och nya kommunikationskanaler etablerades utan möjlighet att, i samma hastighet, kunna anpassa och skala upp interna processer vilket påverkar allt ifrån kundnöjdhet och varumärke till kassaflöde och resultat.

Vilka var det då som klarade sig och som kunde använda den nya teknologin för att få ett uppsving? Jo, de som hade sina interna processer i ordning för vilka Internet blev ännu en kanal för dem att kommunicera med omvärlden på och skapa affärer genom. Ett bra exempel är postorderföretagen som sedan länge hade haft distanshandel på plats och där blev e-handel bara ännu en kanal för kunder att köpa företagets produkter.

Jag är övertygad om att samma sak gäller för Internet of Things, mobilitet och de andra teknologitrenderna. De som har kontroll över sina interna processer är också de som kommer att kunna dra nytta av ny teknologi, exempelvis i form av processer och som själva kan agera baserat på den mängd information som genereras från företagets produkter och kunder samt via media.

En annan övertygelse jag har är att för att möjliggöra innovation och kreativitet krävs struktur på det som går att standardisera. För att slippa återuppfinna processer, med en ökad extern kommunikation och en ofattbar ökning av mängden information blir detta allt mer viktigt för att en organisation inte skall drunkna i administrativt arbete som inte skapar värde.

Mitt förslag är att fokusera på att optimera affärsprocesserna genom automation, mätning och ständig förbättring för att vara förberedd och kunna dra fördel av framtida teknikutveckling. Det kommer i praktiken innebära att oavsett vart teknikutvecklingen tar vägen och vilka tillämpningsområden som blir rådande så kommer företaget att vara väl rustat.

  • Är du intresserad av processutveckling, automatisering och ständiga förbättringar? Glöm då inte att följa vår blogg om just processinnovation där några av Enfos vassaste konsulter kommer att dela med sig av sina erfarenheter från fältet.

John Torgersson, Affärsområdeschef Processinnovation, Enfo Zystems