UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 30, 2016

Vem vinner tävlingen om bästa planeringen?

Är det de som gör den mest omfattande budgeten? Eller de som har flest prognoser? Eller kanske de som använder flest drivare? Kortast rapporteringscykel? Nej, det är nog de som har bäst träffsäkerhet på sin budget och prognos, eller? Vad tror du?

Det beror på är det självklara svaret eftersom alla företag, affärsområden och avdelningar har olika affärsmodeller, mål och nyckeltal för sin verksamhet. Det jag vill fokusera på nu är att det idag finns möjlighet att göra allt ovan och att vi äntligen kan anpassa planeringsprocessen till förutsättningarna i dagens snabbrörliga värld. När jag började med försäljning av mjukvara för ca 10 år sedan låg kunderna före teknologin – nu är det i de flesta fall tvärtom! Varför träffar jag fortfarande på kunder som inte mäktar med mer än en budget och i bästa fall några prognoser under året?

”From Excel hell to Cognos heaven” var rubriken på Cybercoms presentation på ett IBM event för några år sedan där de beskrev sin resa från Excel till ett standard system för planeringen av sin verksamhet. Excel är ett fantastiskt verktyg, men fler och fler kunder berättar att de har slagit i taket med Excel och de behöver hjälp att komma vidare. Vilka är då de största vinsterna enligt kunderna som har gjort denna resa?

-    Att frigöra tid för analys
Detta är det vanligaste jag hör från kunderna, att de vill kunna använda sin dyrbara tid till att analysera informationen, diskutera runt den och på så sätt driva sin verksamhet framåt. De flesta är även högutbildade och vill jobba mer framåtlutat idag.

-    Att kunna göra flera prognoser över längre tidshorisont
Alla företag behöver bli mer agila och snabbt kunna justera och anpassa sig till nya omständigheter. Att snabbt kunna ta fram nya prognoser för att planera framtida resursbehov stöder detta arbetssätt. Även att se bortom årsskiftet gör det.

-    Möjlighet att anpassa planerings modellerna till den dagliga verksamheten

Kunderna ser ett ökat engagemang och ansvarstagande från verksamheten i planeringsprocessen om modellerna speglar deras respektive verklighet. Detta oavsett om de sitter på marknad, HR eller produktion för att nämna några exempel. Då blir budgeten och prognosen ett levande verktyg för att driva verksamheten framåt.

-    Att kunna simulera olika scenarios

Att kunna svara på flera olika vad händer om-frågor och ställa svaren mot varandra ger värdefull information om hur olika scenarios påverkar företaget. Det ger möjlighet att redan nu förbereda de åtgärder och resurser som behövs om det oväntade inträffar.

Så, vad är viktigt för dig för att kunna vinna tävlingen om den bästa planeringen?
Vad behöver du göra för att komma dit?

 

Ulla-Britt Fagerström, Consultant Manager, Enfo BI & Analytics

Relaterade områden