UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 22, 2015

Vi sitter alla i samma båt – Del 2

Läs den första delen här: Vi sitter alla i samma båt – Del 1 »


Hur kan man möta navigerings- och kommunikationsproblemet?

same-boatDet initiala ansvaret ligger på IT. Man behöver anpassa språket och därigenom förstå affärsverksamheten bättre. Att våga ställa krav på ledning och affärsverksamheten avseende den information och vägledning som krävs för att lägga upp rutten och sätta kurs. För att kunna ställa krav så måste man etablera ett gemensamt språk. Utan detta kommer tekniska lösningar fortsatt reflektera problem i affärsverksamheten snarare än bidra till att lösa dessa.

Det, för de allra flesta organisationer, gemensamma problemet har även en till stora delar gemensam lösning. En viktig roll i denna lösning spelas av Enterprise Architecture (EA). Med EA kan gränssnittet mellan olika intressenter och perspektiv definieras och förenas. Att definiera och kommunicera IT-landskapet, både det nuvarande och det framtida, tillhör EA-funktionens främst uppgift. Att agera som tolk och medlare i strävan om att koppla affärsstrategi och affärsmål till IT-förmågor. Utifrån detta gemensamma språk kan rutten och taktiken etableras utifrån-in men med hänsyn till inifrån-ut perspektivet.


Krav på lösning eller förmågor?

Hur många tar genvägen och försöker omsätta affärsmål till detaljerade krav på teknisk lösning? De allra flesta tyvärr. Ett utmärkt alternativ är att istället omsätta affärsmål och verksamhetskrav till förmågor. En förmåga beskriver krav, mätetal och förväntat resultat. Dock ingen (teknisk) lösning. På detta sätt säkerställer man en kommunikation på ett språk som är förståeligt för alla intressenter. Vidare så täcker man in alla dimensioner kring kravställningens konsekvenser. Kanske behövs bara en jolle istället för den befintliga färjan?

IT- och IAM-lösningar på drift

Vi möter dagligen organisationer som tror att man håller kurs men samtidigt har den naggande känslan av att man inte får ut full nytta ur sina IT- och IAM-investeringar. Det bottnar återigen i den bristfälliga kommunikationen mellan affär och IT. Vår rekommendation här är att kombinera ett top-down och bottom-up angreppssätt. Detta där styrning sker top-down med utgångspunkt i affärsverksamhetens strategi, handlingsplaner, mål och nyckeltal (ex. Key Performance Indicators). Att fortlöpande stämma av position, fart och kurs gör man bottom-up mot dessa mål och nyckeltal. Ur vårt perspektiv det mest effektiva sättet att gå från att tro att man håller kurs till att veta. På samma sätt säkerställa att man dra lika mycket nytta av IT- & IAM-investeringen imorgon som igår.

Vi har precis lämnat hamn

Under hösten så kommer vi ett fördjupa oss ytterligare i den problematik som vi upplever att många möter kring IT i stort och IAM i synnerhet. Vi kommer bland annat att resonera kring hur affärsmodellen (Business Operating Model) översatt till IT-förmågor (Capability Mangement) påverkar utformningen och hanteringen av IAM-lösningar. Vi avser vidare att plocka russinen ut det 60-tal ramverk för IT-arkitektur som står till ert förfogande.

Missa inte heller att anmäla dig till Enfo Evolution Day den 5 november där jag kommer att prata om IAM Governance genom Capibility Management.

Dan Andersson, Enterprise och IAM Arkitekt, Enfo