UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Business Intelligence

Blogg mars 07, 2016

Vinnarna inom Business Intelligence 2016

För oss som arbetar med BI betyder februari en uppdaterad rapport för Business Intelligence och analysplatformar. Det första som slog mig när den karaktäristiska magiska kvadranten började dyka upp i mitt flöde var att den skilde sig ganska markant från föregående år - alla aktörer verkade ha fått lägre resultat än tidigare och det fanns gott om luft i den åtråvärda ledarkvadranten.

I förra årets rapport fanns det nio bolag i ledarkvadranten och i år är de bara tre. För en närmare titt på förra årets rapport finns mitt blogginlägg om den här.

Ny definition kastar om landskapet 

Enligt Gartner har BI-marknaden nått en brytpunkt där organisationer i allt större utsträckning går över till agila arbetsflöden, self-service och analysformuleringen drivs av affärsverksamheten. Detta är en radikal förändring mot de centraliserade top-down BI-implementationerna som tidigare varit hegemoni inom vårt område. Det här är en uppfattning som Enfo delar med Gartner och vår egen projektmetodik Hela vägen till värde™ är helt centrerad kring verksamhetsbehov och många små delleveranser. 

I praktiken betyder det att de olika bolagens fulla produktkatalog inom BI inte tas med i den här rapporten utan bara de produkter som svarar upp mot ett eller flera av följande fem användningsfall:

  1. Agile Centralized BI Provisioning - Att produkten tillåter ett arbetssätt där IT enkelt kan synliggöra olika data och andra centralt hållna begrepp till användarna.
  2. Decentralized Analytics - Att produkten tillåter ett arbetsflöde där verksamheten själva kan formulera analyser. 
  3. Governed Data Discovery - Att produkten stödjer verksamhetsfromulerade analyser på olika former av data som förses av IT-avdelningen men som sedan kan återanvändas och marknadsföras internt.
  4. Embedded BI - Att produkten stödjer arbetsflödet från data till en analys som är inbäddad i en process eller applikation. Extranet Deployment - Att produkten stödjer ett arbetsflöde där verksamheten agilt kan synliggöra analyser till sina kunder, eller medborgare för den offentliga sektorn.

Gartners Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms

bloggblogg

Källa: Gartner 2016

Vinnarna i det nya landskapet

I det här landskapet är Tableau, Qlik och Microsoft de stora vinnarna samtidigt som Oracle helt ramlat ut ur analysen. Jag kan inte annat än hålla med om bilden och det är därför vi på Enfo har partnerskap av högsta rang med både Qlik och Microsoft. Min uppfattning gällande företagens erbjudanden till marknaden är att Tableau och Qlik har lite vassare verktyg medan Microsoft klår dem båda i helhetstänket i sin portfölj. Viktigt att poängtera gällande Microsoft är att det bara är Power BI och Azure som är inkluderat i den här analysen.  Vill man veta vad Gartner tycker om Reporting Services och SSAS-kuber hänvisas man till deras marknadsguide för enterpriserapportering.

Gartner motiverar Microsofts position med Power BI 2.x som släpptes under senhösten 2015. Nyckelfunktioner för den nya releasen jämfört med tidigare Power BI är att den tillåter hybridlösningar - all data behöver inte gå via Azure längre! Samt de nya publiceringsmöjligheterna och nativestödet för webbläsare. Sedan skadar det inte att Microsoft ändrat priset per licens från $39,95 till $9,95 vilket gör dem till den billigaste leverantören av analys och data discovery lösningar. Slutligen ser jag enorm potential i vad som kallas "natural language query" vilket går ut på att du som användare skall kunna ställa frågor till datamodellen som i sin tur presenterar en visualisering för att svara på din fråga. Än så länge haltar detta lite men nog finns det något där.

Det kan tyckas underligt att ett, för oss svenskar, ganska okänt bolag som Tableau ligger i topp gällande ability to execute. Min förklaring är att du som läsare befinner dig på Qliks hemmamarknad medan Gartner rapporten är framtagen i USA (Tableau är kanadensiskt). En av Tableaus styrkor är sin flexibilitet vilket syns i dess tillämpningsområden. Av de tillfrågade företagen använde lika många Tableau tillsammans med ett datalager för agil publicering av centralt administrerad data som individuella och decentraliserade desktopinstallationer där användarna själva ansvarar för sina data- och analysflöden. Tableau är även flexibelt gällande installationsförfarande och kan driftsättas antingen on-prem eller i molnet. Tableau fick också väldigt höga poäng gällande användarupplevelse och de var först med att erbjuda ett verktyg där du kan bygga analyser helt utan att kunna koda, något som även Microsoft och Qlik erbjuder via sina self-serviceprodukter idag. Jag vet inte om någon Tableau implementation i Sverige men har du gjort en får du gärna kontakta mig för erfarenhetsutbyte och en lunch!

Qlik erbjuder förvaltad data discovery genom sina produkter QlikView och Qlik Sense. Qlik positionerade sig högt gällande kundnöjdhet men var i och med lanseringen av Qlik Sense väldigt otydliga med sin övergripande plan vilket skapat en del oro bland köparna. Detta har Qlik agerat på genom tydligare kommunikation och nytt ledarskap i organisationen vilket borde avhjälpa sådana farhågor under 2016. Nu är det samma analysmotor som används för både Qlik Sense och QlikView vilket gör deras produkt än mer robust. Precis som Tableau fungerar Qliks produkter väl som stand-alone men även tillsammans med ett datalager. Gartner påvisar dock att för stora implementationer (över 500 användare) blir Qlik betydligt dyrare än sina båda huvudkonkurrenter i ledarkvadranten.

Hur ser framtidens BI-lösningar ut?

Gartner baserade årets rapport på tre strategiska antaganden gällande utvecklingen fram till 2018:

  1. De flesta slutanvändarna kommer ha tillgång till self-service verktyg för att preparera och analysera data.
  2. De flesta fristående self-service produkterna kommer antingen ha expanderat till end-to-end analysplattformar eller blivit integrerade som nya funktioner i redan existerande plattformar.
  3. Olika former av data discovery (Hadoop, sökbaserad eller visuell) kommer slutligen utvecklas till en ny form av self-service datapreparering och naturligt frågespråk.

Gartner framhåller att den här nya definitionen av BI-landskapet inte betyder att allt vi gjort hitintills är dåliga investeringar utan att IT-organisationer ska försöka förhålla sig till en tudelad (BI-modal) leveransprocess inom BI. Redan existerande enterpriserapportering skall inte utsättas för risk genom att de försöker återskapas i en modern plattform utan dessa stabila lösningar tillhör något som man kallar "läge 1". Däremot rekommenderas organisationer initiera nya BI-projekt i en modern plattform som stöttar en leveransmodell av "läge 2" för att kunna dra nytta av innovationer på marknaden och öka samarbetsytorna mellan IT och verksamheten, förkorta leveranstiden, och i förlängningen realisera sin strategi. Detta återspeglas hos min nuvarande kund där vi parallellt kör projekt som innehåller kontinuerliga delleveranser och nära samarbete med slutanvändare samtidigt som vi även genomför ett globalt projekt för myndighetsrapportering som är mer av ett "läge 1" projekt med en stor slutgiltig leverans.

Kort sagt, kasta inte ut din nuvarande BI-plattform men för framtida projekt se efter om ni inte kan använda er av en modern plattform som komplement. 

Jonas Wahlström,

Business Intelligence Consultant