UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Visualisering hjälper dig att förklara och analysera din data

Blogg maj 09, 2019

Visualisering hjälper dig att förklara och analysera din data

Hjärnan bearbetar visuell information 60.000 gånger snabbare än via text. Data och analys är en komplex arbetsuppgift som kan förenklas med hjälp av just visualisering. Data var tidigare något som främst IT- och finansfunktionen sysslade med. Nu ska helt plötsligt alla arbeta datadrivet och det innebär i sin tur att alla även ska kunna förstå informationen och fatta beslut baserat på den. En riktig utmaning för ovana användare. Tur att vi kan underlätta med hjälp av visualisering.

En visualisering är bara så bra som användaren uppfattar den. En dåligt utförd visualisering förvirrar användaren och tar bort allt värde som en gång fanns i ditt data. Att strunta i att prioritera visualisering är farligt och kostar tid. Varför ska du spendera veckor eller månader på att ta fram data åt användarna om de ändå inte kommer att förstå den?

Visualisering gör data tillgänglig och förståelig för användaren. Med hjälp av visualiseringsverktyg kan data sammanfattas och förklaras på ett enkelt sätt. Effektiv visualisering ger användarna snabb åtkomst till verksamhetskritisk information när de väl behöver den. Användarna kan enkelt identifiera de områden som kräver mer uppmärksamhet och förbättringsåtgärder. Visualisering kan åskådliggöra vilka faktorer som påverkar varandra och hjälpa till att identifiera trender och förutspå framtida mönster. En riktig guldgruva med andra ord – om det används rätt!

Tack vare Big Data och IoT har tillgången till data ökat enormt och det ställer i sin tur höga krav på visualisering. Det är inte en enkel uppgift att bearbeta, analysera och visualisera den mängden data och mycket kan gå fel längs vägen. Men det går att göra det på ett snyggt och genomtänkt sätt.

Fem visualiseringsprinciper

1. Lägg fokus på innehållet och inte på visualiseringstekniken. Det är enkelt att fastna i alla coola grafer och bilder som kan skapas med visualiseringsverktygen – gör inte det! Då glömmer du nämligen visualiseringens syfte – dvs att lägga fokus på informationen och göra den lättsmält. Ha respekt för din data och innehållet genom att använda en tydlig och enkel visualisering istället.

2. Fokusera på en jämförande visualisering snarare än en beskrivande. Visa relationer i din data, det är det som är intressant. XY-plots är fortfarande oerhört populära inom vetenskapen och det finns en anledning till att det är så. De tydliggör relationer mellan variabler på ett enkelt sätt. En fråga att alltid ha med i bakhuvudet när du arbetar med visualisering är; ”jämfört med vad”?

3. Arbeta med integritet. Visualiseringar som är vilseledande är vanligt, alldeles för vanligt faktiskt. Arbeta aktivt med att eliminera riskerna för dessa visualiseringslögner, som även kan vara oavsiktliga. Alla siffror i graferna ska vara proportionella mot de exakta värdena. Använd tydlig och klar märkning av data för att minska tvetydigheten. Skriv ut förklaringar till din data för att minska missförstånd. Märk ut viktiga händelser i din visualisering för tydlighetens skull. Visualisering ska byggas med data-variation och inte design-variation. Låt inte antalet variabler överstiga antalet dimensioner i din data. Citera aldrig din data utanför sin kontext, det öppnar upp för fri och ofta felaktig tolkning. Genom att ha ovanstående med dig i arbetet minskar riskerna för visualiseringslögner.

4. Använd hög upplösning! Gör det enklare för ögat såväl om hjärnan att bearbeta din data och visualisering.

5. Arbeta med de klassiska visualiseringskoncepten. De traditionella metoderna har faktiskt visat sig fungera väl genom tiden. Så varför inte nyttja best practice istället för att försöka uppfinna hjulet på nytt varje gång?

Louise Hardne, Digital Specialist at Enfo
louise.hardne@enfogroup.com

Läs vår guide som jämför Power Bi och Qlik Sense