UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
värdeflödesananlys

Blogg september 15, 2017

Analysera ditt värdeflöde och öka lönsamheten

Det är få som skulle argumentera emot att färre resurser ska göra mer ute i verksamheten. Kraven ökar på lönsamhet, kvalitet, kortare ledtider och sänkta lagernivåer. Vi ska kunna växla upp när marknaden kräver det och därefter ta ner produktionen till lägre nivåer vid minskad efterfrågan. Vi ska göra det samtidigt som vi håller lagernivåer på en ”lagom” nivå, så att vi inte binder upp onödigt mycket kapital. Det känns ibland som en omöjlig ekvation, men det går att lyckas. Nyckel heter effektivitet, eller rättare sagt effektivitet i ditt värdeflöde. Det handlar om att lägga tiden på rätt saker och undvika slöseri.

Kartlägg ditt värdeflöde

 Vi gör alla onödiga saker som inte tillför värde i vårt arbete. Har det hänt att du sitter och väntar på att ett program ska uppdateras, att en applikation tänker klart eller att du förflyttar dig från datorn till skrivaren för att hämta ut din utskrift? Det är per definition slöseri med din tid, det tillför åtminstone inget värde för varken dig eller din verksamhet. Om du istället endast hade gjort aktiviteter som tillför värde till verksamheten så skulle din process vara betydlig mer effektiv. Den skulle ha ett konstant kundfokus och endast addera värde i allt som sker. 

Verkligenheten är sällan så svart eller vit, men tanken är ändå väldigt relevant. Att kartlägga ditt värdeflöde för att hitta aktiviteter som tillför värde, samt de som inte gör det är en bra start till att uppnå effektivitet i er verksamhet. Det är en start på resan mot en mer effektiv arbetsplats där vi ska kunna prestera maximalt med de resurser vi har. För att kunna åstadkomma det måste vi sluta slösa med det mest dyrbara vi har – vår tid och våra resurser. 

Värdeflödeskartläggning handlar just om att rita upp processen för tillverkning eller tjänsteutövning i er verksamhet i syfte att hitta slöseri och förluster. Först när vi lyfter fram problemen kan vi agera på dem. Vi måste ta fram värdeflödeskartan för att sedan kunna analysera och agera. 

Varför Värdeflödesanalys?

 Att ta fram en karta över värdeflödet är en bra start, men det är just en start. För att åstadkomma förändring krävs en plan framåt – ett mål. 

Hur kan ni på ett systematiskt och effektivt sätt införa LEAN-filosofin i era värdeflöden, det vill säga era processer? Hur kan ni skapa det optimala flödet som tillgodoser era kunders behov och infriar era egna långsiktiga mål och visioner? Den resan startar som sagt med en värdeflödeskartläggning, fortsätter med en värdeflödesanalys och mynnar slutligen ut i er ideala värld, de processer som leder till att ni gör maximal nytta med de resurser ni har. Planen mot era mål. 

Genom att kartlägga och samla in data för aktuellt värdeflöde samt visualisera resultatet skapar ni bästa förutsättningar för ert team att ta faktabaserade beslut under en värdeflödesanalys. Ni möjliggör för teamet att skapa den perfekta planen över hur värdeflödet på bästa sätt borde förbättras för att möta nuvarande och framtida mål och utmaningar. 

Värdeflödeskartläggning och analys är de mest centrala förbättringsmetoderna i LEAN-arbetet. Detta blir startskottet i er förändringresa mot en mer effektiv verksamhet. Gör förarbetet rätt så slipper ni slösa tid och resurser på onödiga aktiviteter. 

”Vår erfarenhet visar att förändringar och förbättringar i processen kan leda till ökat kundvärde utan att investera i nya, dyra maskiner. Faktum är att processförbättringar kostar en hundradel av investeringen i nya maskiner. Bara det är värt investeringen i en värdeflödesanalys.” 

Är du intresserad av att läsa mer om hur du lyckas med en värdeflödeskartläggning? Ladda ner vår kostnadsfria guide redan idag och börja resan.

På Enfo har vi en bred och djup kompetens inom värdeflödeskartläggning och analys. Genom vår långa erfarenhet kan vi vägleda er med förbättringslösningar efter analysen. Det gör vi genom etablerade förbättringsmetoder och i kombination med unika digitaliserade lösningar. Allt med fokus på att kunna arbeta smartare och mer effektivt - simpler, smoother, smarter. 

 

LADDA NER GUIDEN

 

 

KOntakt

Håkan Östholm
Business Developer
Tel:
+46 761 462 901

Relaterade tjänster