UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
VIP

evenemang - mars 15, 2016 - mars 16, 2016

Cloud VIP NÄTVERK – temadag digital transformation

Vårt VIP-nätverk anordnas för ett fåtal exklusivt utvalda personer med syfte att diskutera resan mot en molnbaserad IT-miljö. Längs vägen finns mängder av möjligheter men också många utmaningar och beslut som behöver fattas.

I samarbete med Digital Journey anordnar Enfo en temadag för våra VIP-nätverksdeltagare som berör den digitala transformationen. Ur ett helhetsperspektiv berörs den förändring som digitaliseringen ger upphov till. Dagen utgår från en föreläsning som Joakim Jansson håller i, författare av boken “Att leda digital transformation”, där fokus är Den Digitala Mognadsmatrisen (Digital Maturity Matrix). Detta är en arbetsmetodik som hjälper företag i digital transformation med hur de ska arbeta, vad de bör göra och när detta ska ske. Allt för att löpande maximera sin digitala konkurrenskraft. Eftersom frågan om digitaliseringen berör HELA bolaget är representanter från ledarskapet hos nätverkets olika organisationer också medbjudna. Resten av dagen ägans åt diskussioner och dialog kring hur digitaliseringen specifikt påverkar IT:s roll, både som funktion och som ledare för teknisk utveckling inom bolaget.

15 mars Cloud VIP-nätverk Privata sektorn

16 mars Cloud VIP-nätverk Kommuner och myndigheter

Vårt VIP-nätverk anordnas för ett fåtal exklusivt utvalda personer med syfte att diskutera resan mot en molnbaserad IT-miljö. Längs vägen finns mängder av möjligheter men också många utmaningar och beslut som behöver fattas. I Enfos Cloud VIP-nätverk träffas chefer i liknande situation. Utifrån ett managementperspektiv diskuteras aktuella strategiska och tekniska frågor. Den första träffen ägde rum i november 2015 och vi träffas vid 4 tillfällen, varav detta är den 3:e träffen.

Röster efter första träffen

”Jag är allmänt skeptisk till nätverk, de brukar inte ge mig så mycket. Jag har inte varit med i nätverk på flera år, men efter idag känner jag att denna grupp och dagens diskussioner har gett mig väldigt mycket. Ser redan fram mot nästa gång”

Extremt proffsigt ledd workshop och väl förberedd träff”

Det känns som helt rätt folk i detta nätverk för att föra en meningsfull diskussion”

Stort tack till Enfo som är värdar för dessa viktiga samtal. Tillsammans blir vi klokare och kan ta oss an en oviss framtid med nya utmaningar”

Jag tar med mig ett helt knippe relevanta frågor att arbeta vidare på med mitt team”

Allt som kommit upp idag är högrelevant för oss”

Vill du veta mer?

Har du frågor om VIP-nätverken är du välkommen att kontakta:

Emelie Rönnerfors, projektledare VIP-nätverk

Tel. +46 70 963 39 00

E-post: emelie.ronnerfors@enfo.se