UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Business woman in office

evenemang - april 20, 2016

Data som konkurrensfördel - webinar för Controllers

Hur kan Controllern omvandla information till kunskap som kommer till nytta för hela organisationen?

Data som konkurrensfördel? 

Pontus Wadström, forskare inom strategi på Industriell ekonomi, KTH och grundare av A Real Movement delar med sig av den senaste forskningen.

I och med intåget i kunskapssamhället har informationen i sig inget värde. Den måste omvandlas till kunskap för att vara värd något. Hur hänger detta ihop med begrepp som Digital transformation och Big Data? Är det bara tomma ord, eller finns det affärsnytta att realisera i de slitna begreppen? Hur kan det tänkas gå till i så fall?

För att en organisation ska kunna omvandla information till kunskap krävs att en rad saker är på plats. Övergripande handlar det om att organisationer måste säkerställa att företagets information kan användas ”tvärsigenom” hela organisationen för att kunna göra jämförelser, analyser, dra lärdomar och sprida dessa.

Ägande av information, enhetligt definierad information och distribution av information blir då viktiga aspekter. Controllern har traditionellt sett haft ett ansvar för att informationen är riktig. I takt med att automatisering möjliggör digitaliseringen gör fler roller anspråk på det ansvaret - CIOs och verksamhetsarkitekter är två exempel. Vad får allt detta för konsekvenser för omvandlandet av information till kunskap?

 

När: Onsdag 20 april 8:00-9:00

Var: Webinar

Anmäl dig och ev kollega via följande länk

https://attendee.gotowebinar.com/register/4343611163710242308