UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

evenemang - februari 24, 2016

Realisera företagets strategi med hjälp av BI

Strategi innebär alltid en förändring, vilket alltid gör det till en utmaning.

Att ha en strategi på papperet är en helt annan sak än att faktiskt ”leva och andas” strategin. Genom att se BI som ett viktigt hjälpmedel i realisering av företagets strategi så prioriteras framtagning av mätbara mål samtidigt som vi sprider kunskap om strategin genom de mål vi visualiserar. Vi använder sedan BI för att följa upp och säkerställa att vi agerar i enlighet med strategin.

Johan Ripgården, BI-strateg på Enfo berättar hur framgångsrika företag når ”Hela vägen till värde” genom att realisera sin strategi med hjälp av BI. 

Johan Ripgården, BI-strateg på Enfo berättar hur framgångsrika företag når ”Hela vägen till värde” genom att realisera sin strategi med hjälp av BI. 

Han gör det genom att tydliggöra BI-mognaden utifrån perspektiven Teknik, Organisation och Strategi. 

Detta webinar arrangeras av Enfos partner Qlik och det går bra att anmäla dig via Qliks hemsida:

Anmäl dig här