UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Webinar Data & Analytics

evenemang - mars 13, 2017

Lunch n´learn webinar - Så tar du din ekonomistyrning in i den digitala dimensionen!

I dagens snabbrörliga värld är det av högsta vikt att kontinuerligt se över processer, affärsmodeller och att dra nytta av den nya teknik och de möjligheter som digitaliseringen skapar. Dagligen använder vi ett flertal appar och digitala tjänster utan att ens tänka på det, vi tar dem för givet. Enfo kallar det för den digitala dimensionen.

Den digitala dimensionen är till stor fördel för ekonomifunktionens dagliga arbete. Förväntningarna är att ekonomi är en partner till verksamheten som driver den framåt. En effektiv budget- och prognosprocess blir därmed en förutsättning för ett proaktivt arbete. 

Enfos kund Länsförsäkringar vet vad en digitaliserad ekonomistyrning betyder för verksamheten. Genom månatliga prognoser och automatiserade, digitala processer har de nått högre träffsäkerhet med minskad administration. Hör dem berätta om sin resa in i den digitala dimensionen tillsammans med Enfo.

Inledning och trendspaning. Ulla-Britt Fagerström, Enfo
Planning Analytics – digitalisering av budget och prognos. Niklas Molander, IBM
Kundcase: Länsförsäkringar berättar om resan mot en digital ekonomistyrning.
Avslutande frågor 

Vi vill ge er inspiration och nya idéer på hur ni kan lyfta årets budget- och prognosarbete genom att;
Delge er våra best practices för en lyckad implementering av ett systemstöd för planering
Frigöra tid till det som är viktigt 
Skapa engagemang och delaktighet organisatoriskt
Ta ägandeskapet över planeringsprocessen 

Anmäld dig genom att klicka här >>

- Varmt välkommen!