UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet mars 16, 2015

Bröderna Brandt Bil kapar kostnader och ökar kvaliteten i driftmiljön genom Enfo Zipper

Bröderna Brandt Bil AB är en av de största återförsäljarna inom svensk Volvohandel. Koncernen har cirka 400 anställda och finns i dagsläget representerade på över tjugo anläggningar fördelat på sjutton orter och har en årlig omsättning om drygt 1800 miljoner kronor.

För Brandt Bil är det av absolut vikt att driftsystemet fungerar för att kunna utföra ett effektivt arbete. Med den tidigare IT-driften fungerade inte systemet som det skulle och uppdateringar skulle kosta för mycket att utföra vilket resulterade i att återförsäljarna låg kvar på Windows XP allt för länge. Till slut fanns inga datorer anpassade för XP och det tog lång tid att få en dator certifierad för att fungera i den gamla miljön.

När samarbetet med den tidigare leverantören och den nya lösningen inte fungerade vände sig företaget till Enfo Zipper. Daniel Schwartz, IT-chef hos Bröderna Brandt bil, menar att valet av Enfo Zipper var självklart. I en tidigare lösning implementerad av Enfo Zipper som hade fungerat väl i nästan tio år fram till att Windows 7 datorerna började komma, fortsätter han.

Brandt Bil ville ha ett system som de själva kunde styra över. Istället för en centralstyrd plattform ville återförsäljarna ha en möjlighet att fatta egna beslut vid eventuella problem, istället för att vänta på ett beslut från annan instans. Tillsammans med Enfo Zipper och två andra återförsäljare, Volvo Bil och Helmia Bil, skapades en gemensam plattform. De tre handlarna kom överens om en design med tre installationer, något som kapade kostnaderna med en tredjedel.

Arbetet inleddes med workshops för att göra en bedömning av projektets omfattning och skapa en strukturerad planering för projektet. Därefter utfördes nästan hela arbetet remote, vilket innebar att Enfo Zipper endast behövde vara på plats under ca två veckor. En bidragande del till effektiviteten var användandet av självbetjänad migration genom självbetjäningsportalen ZervicePoint från Enfo Zipper.

Genom den nya lösningen har Brandt Bil fått en stabil plattform vilket förutom ett stort antal minskade supportcase till helpdesk. En effektivare applikationshantering har även kapat kostnaderna med mer än 30%. Utöver det har kostnaderna för nyutveckling minskats genom samarbetet mellan de tre bilhandlarna.

Framgent planeras ett bestående samarbete mellan Enfo Zipper och de övriga återförsäljarna. För tillfället diskuteras en implementering av Windows 10 där tanken är att få med flera återförsäljare som har tröttnat på centraldriften och att inte på egen hand kunna fatta beslut. För den nya implementeringen diskuteras det att låta en handlare ta på sig rollen som testpilot. På så sätt kan kostnaderna minskas ytterligare där de andra återförsäljarna får göra all input och därmed bidra till det nya testet.

Översikt

Behovet

Utmaningen var att skapa lösningar för den tidigare driftmiljön som inte nådde upp till kraven från Volvo Bilar och dess applikationer. Däribland fanns även ett effektivitetskrav som innefattade såväl ökad kvalité som lägre kostnader.

Lösningen

Lösningen innebar en ny och modern standardiserad Microsoftinfrastruktur. Strukturen består av Microsoft Windows 7 med Microsoft SCCM för en automatiserad miljö för distribution av standardklienter samt applikationer. Den befintliga Active Directory uppgraderades till senaste versionen och Microsoft Lync infördes.

Nyttan

Brandt Bil har genom den nya lösningen fått en stabil plattform vilket bland annat resulterat ett stort antal minskade supportcase till helpdesk. Applikationshanteringen har även kapat kostnaderna med mer än 30% samt minskat kostnaderna för nyutveckling genom ett upprättat samarbetet med ytterligare två bilhandlare.

Bröderna Brandt Bils tre bästa tips för ett lyckat projekt:

  1. Säkra information till slutanvändaren Det är viktigt att slutanvändaren får den information som behövs. En ny plattform innebär en stor omställning för slutanvändaren. Slutanvändarna behöver exempelvis få veta konkret vad som händer den dagen vi är på plats för datorbyte och vad de behöver spara ner innan den nya plattformen implementeras. Tydlig information och kommunikationskampanj minskar antalet samtal till IT-avdelningen.

  2. Ta hjälp av faddrar
    Utbildning är av allra högsta grad viktigt vid implementering av en ny plattform. Vi tillsatte även så kallade faddrar på varje anläggning vilka fick en bredare utbildning. Dessa personer har därefter fungerat som ett extra stöd åt användarna när vi varit upptagna med migrering på annan ort.

     

  3. Samarbeta Samarbetet med Volvo Bil och Helmia Bil resulterade inte enbart i insparade kostnader. Vid ett stort projekt är det lätt att man missar något system, det är omöjligt att ha full koll på alla system ”vid bordet”. Ju fler kockar desto sämre soppa brukar man säga, men i detta fall har det bara varit kostnadseffektivt och tidseffektivt.