UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet augusti 11, 2015

Enea tar hjälp av Enfo vid införande av ny konsoliderings- och planeringsprocess

Effektivare planering, minskade konsultkostnader samt tid över för analys av data. Enea tar hjälp av Enfo vid införande av ny konsoliderings- och planeringsprocess baserat på IBM® Cognos® Express-lösning.

Behov

För att Enea ska bibehålla sin ledande position på en konkurrensutsatt marknad önskade man förbättra sin planeringsprocess samt bättre hantera sin finansiella utveckling.

Lösning

Enea har infört en sofistikerad finansiell konsoliderings- och planeringsprocess baserat på en IBM® Cognos® Express-lösning. Enfo har utvecklat och implementerat den nya budget- och prognosmodellen med detaljerade rullande prognoser som ger större insikt i hela verksamheten.

Resultat

”Nu kan vi bättre analysera vår verksamhet och presentera noggranna rapporter och planer för våra intressenter. Det skapar förtroende.” säger Håkan Rippe, CFO, Enea.

Läs hela caset här (English)

För mer information om denna affär vänligen kontakta:

Clas Camnerin, Försäljning, Enfo Pointer Tel: +46 733 600 789 E-post: clas.camnerin@enfo.se

Marknadskontakt Marina Årelid, Business Unit Marketing Manager, Enfo Tel: +46 734 141 320< e-post:="">marina.arelid@enfo.se