UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet augusti 26, 2015

Enfo Framsteg tecknar treårsavtal med Øresundsbro Konsortiet

Enfo Framsteg har under augusti 2015 tecknat ett avtal med Øresundsbro Konsortiet rörande system – och verksamhetsförvaltning av IBM Maximo. Avtalet gäller under tre år med möjlighet till förlängning.

Øresundsbro Konsortiet har använt IBM Maximo som underhållssystem sedan 2005 och systemet har fått en allt mer strategisk vikt. Under åren har man även implementerat den kompletterande IBM produkten SCCD (Smart Cloud Control Desk). SCCD ingår i Maximosviten och används för ärendehantering. Øresundsbro Konsortiet använder även en mobil lösning för effektiviserad arbetsorderhantering för framförallt fältarbetare.

Enfo Framsteg kommer att leverera en bas av support – och förvaltning samt vidareutveckling och utbildning av systemlösningarna genom det beprövade konceptet ”Hela vägen till värdeTM”. Inom ramen för åtagandet ingår även att genom gedigen erfarenhet och i egenskap av strategisk IBM Maximo-partner agera rådgivare till Øresundsbro Konsortiet. Den rådgivande rollen innefattar såväl systemnyttjande i Maximo som verksamhetsutveckling inom underhållsorganisationen.

Om Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbro Konsortiet är ett dansk-svenskt företag som ägs med hälften vardera av A/S Øresund och Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Huvuduppdraget är att äga och driva Øresundsbron vilket innefattar själva bron, en tunnel och ön Peberholm. Företaget har idag 200 anställda i både Sverige och Danmark.