UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet december 10, 2015

Enfo deltar i Womentor och satsar på affärsnytta genom jämställdhet

Enfo har under ett antal år bedrivit ett aktivt arbete avseende en ökad jämställdhet inom företaget. Som ett led i det arbetet har Enfo därför gått med i förändrings- och ledarskapsprogrammet Womentor vilka hjälper företag inom Telekom- och IT-branschen att satsa på kvinnliga chefer.

 

Womentor har bedrivit verksamhet sedan 2006 och syftar till att stötta och inspirera organisationer till ett systematiskt arbete med att öka andelen kvinnliga ledare såväl organisatoriskt som inom hela branschsegmentet. Ytterst handlar Womentors arbete om att attrahera och behålla de allra bästa talangerna.

En del av programmet som Enfo deltar i handlar om att utse en kvinnlig adept med en chefsposition att satsa på inom programmet. Enfo har valt kompetensområdet Integrations konsultchef, Nikolina Börjesson som adept. Nikolina har en gedigen bakgrund inom IT och hon har under sin tid på Enfo bidragit till markanta positiva förändringar inom sitt kompetensområde, såväl för affärerna som för verksamheten i stort.

”Genom att utse Nikolina till mentorprogrammet vill Enfo uppmärksamma en av våra framgångsrika kvinnliga ledare som har potential att fortsätta utvecklas. Nikolina kommer också bli en stark profil i vårt fortsatta arbete med att hitta de allra bästa talangerna oavsett kön” säger Malin Ung, HR-direktör, Enfo Group.

Womentors processer och verktyg kommer hjälpa Enfo att uppnå målsättningen med projektet vilket är att under 2016 uppnå en procentsats om minst 30 % kvinnliga medarbetare, vilket är över branschstandard. Det yttersta ansvaret för att driva Enfos målsättning framåt har den nyligen utsedda Diversity Managern Erik Brugge från Enfos svenska ledningsgrupp. Erik påpekar att:

”En jämställdhet, som återspeglar den egna organisationen och sina kunders marknadskrav, tror jag är en förutsättning för att lyckas. Jag tror också att den gruppdynamik och innovationskraft som uppstår när team och ledningsgrupper är mer jämställda, är en nyckel till framtida framgångar. Jag ser fram emot en framtid där mixen av män och kvinnor i ledande befattning, är lika självklart som naturligt”.

I projektet ingår även Enfos marknadschef, Anna-Karin Evegård som ansvarar för kommunikation och information kring projektets fortlöpande utveckling. Anna-Karin är även intern och extern kontaktperson för Womentor.