UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet oktober 22, 2015

Enfo fördjupar samarbetet med IBM genom en helt ny licensmodell för IBM Maximo

Enfos affärsområde för Service and Asset Management, Enfo Framsteg, har tillsammans med IBM tagit fram en på marknaden helt ny licenseringsmodell för IBM Maximo och Service & Asset managementsystem.

Bakgrunden ligger i frågan om varför företag använder sig av ett Service & Asset managementsystem, det vill säga vilket syfte det har. Enligt Enfos mångåriga erfarenhet så har systemet två syften. Dels att tillhandahålla högkvalitativ data och därmed underhålla förtagets olika ”assets” effektivt samt dels att säkert säkerställa teknisk tillgänglighet och säkerhet i produktionen.

För att service & asset managementsystemet skall uppnå sitt syfte mot verksamheten har Enfo utvecklat ett koncept kallat ”Hela Vägen till Värde”. Konceptet innefattar väl definierade och paketerade tjänster baserade på best practice. ”Hela Vägen till Värde” mognadsanpassar underhållssystemet genom en mognadstrappa för att på bästa sätt möta kundens organisatoriska mognadsgrad. Systemet skall växa och utvecklas tillsammans med organisationen. Genom Enfos koncept säkerställs på ett enkelt sätt att alla funktioner och användare får tillgång till rätt funktionalitet i systemet.

För att optimalt kunna matcha behovet av rätt lösningstillgång för företagens samtliga funktioner har Enfo utarbetat en licensmodell tillsammans med IBM vilken säkerställer att inte licensmodellen förhindrar ett effektivt arbete. Modellen bygger på att licenseringen inte styrs av användarmodell såsom fullanvändare, begränsad användare och expressanvändare utan istället styrs av antal ”assets” i systemet dvs. de faktiska behoven för företagens ”assets”. Det är för Enfo, Service and Asset Management på riktigt.

”Historiskt är vi beroende av den mänskliga faktorn, det vill säga hur bra man rapporterar viktig information på en arbetsorder för att lära om anläggningen. Bristfällig återrapportering i industrin generellt har gjort att det gjort det svårt att nå upp konkurrenskraftig nivå för produktion på världsmarknaden. Med teknikens hjälp i en digitaliserad värld kan vi minska tiden för att förflytta oss i underhållstrappan. Detta beror på att via digitaliseringen kan samla mer relevant data snabbare. Det går även att utföra mycket bättre och effektivare analyser genom ett prediktivt underhåll” säger Mats Eliasson, Managing Director, Enfo Framsteg

Den nya licensmodellen tillser att alla användare och funktioner har tillgång till planering och beredning samt att alla på fältet har en mobil lösning. Licensmodellen ger således tillgång till hela Maximos bas, Maximo Scheduler samt Maximo Anywhere för alla som behöver det, och det till obegränsat antal användare. Genom den nya licenseringen tillgängliggörs Maximo-lösningen på ett helt nytt sätt, rätt tillgång för rätt roll är enligt Enfo A och O. Modellen är applicerbar för såväl befintliga Maximokunder som äger licenser idag som nya blivande kunder.

IBMs strategi är att marknadsföra lösningar mer än system samt utöka marknaden genom partners. Som Nordens största Maximo partner har Enfo etablerat ett nära och än mer strategiskt samarbete med IBM inom Service and Asset management.

”IBM har en öppenhet mot att sälja mjukvara på nya sätt, vi vill stödja kundens verksamhet i så stor utsträckning som möjligt och tror därför att licenseringsmodeller likt den vi tagit fram i samarbete med Enfo är rätt väg att gå. Genom att inte licensera per användare utan bygga modellen mot användarens verkliga behov ges kunden ett större värde av sin investering. Kombinationen mellan IBM:s nya sätt att arbeta och Enfos gedigna kunskap inom området utgör grunden för att vi valt att upprätta denna nya modell. IBM anpassar sig mot marknaden och där kan vi nu skönja ett paradigmskifte inom licensförsäljning” säger Johan Wetterhorn, Channel Manager, IBM.