UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet januari 19, 2015

Enfo och Ilex Consulting levererar helhetslösningar inom Processinnovation

testEnfo har i över ett år framgångsrikt bedrivit projekt tillsammans med Ilex Consulting inom området Processinnovation. Under hösten 2014 förstärktes samarbetet genom ett formellt partnerskap vilket innebär att det nu finns ett gemensamt helhetserbjudande. Erbjudandet täcker det breda spektrumet Processinnovation och Business Process Management (BPM) för verksamhetens alla nivåer. Enfo och Ilex Consulting tar nu en marknadsledande position för BPM i Norden och erbjuder genom partnerskapet såväl strategi, rådgivning och utbildning som processanalys och design, processutveckling, integration och förvaltning.

Ilex Consulting har länge arbetat med management consulting och har gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och processer ur ett kund- och verksamhetsperspektiv. Utmaningen har tidigare varit att säkerställa efterlevnad och mätbarhet då man endast modellerat processer. Uppkomsten av nya tekniska verktyg, t ex BPM, har inneburit en möjlighet att går från modell till verklighet genom att mätbara processer byggs och införs utifrån modellerna. Genom arbete med IBM BPM, där Ilex designar och analyserar processerna, insåg de att kompetens behövdes för att integrera processerna med underliggande system och blev rekommenderade av IBM att kontakta Enfo.

Enfo har sedan länge sett möjligheterna med IBM BPM för att åstadkomma Processinnovation och tillsammans med Ilex kan vi erbjuda helhetslösningar på marknaden säger Magnus Strömer, Alliance Manager, IBM.

Enfo och Ilex Consulting har samarbetat kring flera stora projekt av vilka ett exempel är en stor svensk myndighet där en kundsynpunktsprocess implementerats. Effekterna av projektet blev för myndigheten ett ökat kundfokus, effektivisering och kvalitetsförbättring samt en fullständig uppföljning av processerna som blivit mätbara, styrbara och visualiserade.

Anders Jönsson, ansvarig för Processinnovation, på Ilex Consulting ser stora fördelar med det nya partnerskapet där den gemensamma leveransförmågan är en av de största fördelarna. Man har även genom projekten som genomförts hittills sett prov på Enfos höga kompetens inom området samt på företagets professionalism och konstruktivitet. John Torgersson, ansvarig för affärsområdet Processinnovation på Enfo, ser positivt på kommande gemensamma projekt och menar att Ilex stora erfarenhet från verksamhetsperspektivet och utbildning inom BPM adderar en önskvärd kompetens och erfarenhet till det egna företagets erbjudande.

Vad kan Processinnovation ge er verksamhet?

Enfo och Ilex Consulting erbjuder en potentialstudie med utgångspunkt i beräkning av värdepotentialen i en vald process. En potentialstudie genomförs under två till fyra veckor till fast pris. Resultatet är ett kvalitativt och kvantitativt business case där en körbar prototyp tas fram.

Kontakta John Torgersson, 0736845677) för mer information.

Om Ilex Consulting

Ilex är ett konsultföretag som arbetar med att bygga, och införa mätbara processer. Att gå från teori till praktik. Från processmodeller till införda processer som effektiviserar, stödjer och styr arbetet i vardagen. Dessutom blir processerna automatiskt mätbara, möjliga att förbättra, simulera och optimera. Vi realiserar nya och mätbara värden på bara 3 månader.