UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet september 24, 2015

Enfo tar steget mot Danmark och ett än mer nordiskt fokus

Enfo finns för närvarande etablerat med kontor på ett flertal orter i Sverige och Finland. Den nordiska närvaron finns etablerad genom marknadsnärvaro samt ett antal kunder i övriga nordiska länder. För att ytterligare kunna bearbeta specifikt den danska marknaden har Enfo i augusti 2015 anställt en ny Business Manager Denmark, Per Engers, inom affärsområdet Service & Asset Management (Enfo Framsteg). Per har 13 års erfarenhet av industrin och underhållssystem varav han 8 av dessa år arbetat på IBM.

Med den gedigna erfarenhet inom området som Per Engers besitter menar han att det inte råder någon tvekan om att den danska marknaden saknar en professionell marknadsspelare inom Service and Asset Management. I synnerhet inom produkten IBM Maximo saknas produktexpertis samt en aktör som kan applicera verksamhetsknutna lösningar.

IBM Maximo som underhållssystem stödjs av Gartner som i över 10 år i rad placerat produkten högst upp av alla underhållssystem. IBM Maximo är en lösning som passar många segment på marknaden.

Enfos väl beprövade koncept ”Hela vägen till värde™” är helt unikt på marknaden. Konceptet innebär en best practice-paketering bestående av systemlösning och verksamhetskompetens som möter den specifika kundens mognadsnivå. Våra starka kundreferenser har under de senaste två åren bevisat effekten av vårt unika koncept. Projekten genomförs på nära halva projekttiden, till halva kostnaden och med ett ökat kundvärde jämfört med traditionella IT- och verksamhetsprojekt.

Anledningen till att Per valde att börja arbeta för Enfo är enkel; en kombination av konceptet ”Hela Vägen till Värde™” och produkten IBM Maximo.

”Ett bra underhållssystem tillsammans med det bästa konceptet gör hela skillnaden” menar Per.

När nu Enfo finns etablerat inom Service and Asset Management på den danska marknaden är Per i full gång med att kontakta nya potentiella kunder samt att informera om Enfos kunskaper. Flera konkreta affärsdiskussioner är redan igång.

”Nu finns äntligen en professionell aktör i landet och det tas väl emot” avslutar Per.