UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet november 26, 2015

Enfos område Service and Asset Management ökar närvaron i Stockholm

Enfos affärsområde för Service and Asset Management, Enfo Framsteg har en hög expansionstakt. Nyligen etablerade sig affärsområdet på den danska marknaden och nu utvecklas närvaron på Stockholmsmarknaden genom nytillträdda konsultchefen Jan Carlstedt.

Jan Carlstedt har en lång branscherfarenhet med en bakgrund inom MRO Software och efter IBMs uppköp av bolaget över ett decennium på IBM. Jan har länge känt till Enfo Framsteg och arbetade under tiden på MRO Software under Mats Eliasson, Enfo Framstegs Managing Director.

Att Jan valde att lämna IBM och satsa på en roll inom koncernen Enfo handlade mycket om att prova något nytt och även på det faktum att Enfo Framstegs paketlösningar lockade, snabb och enkel implementation är nyckeln till framgång och något som direkt efterfrågas av kundledet enligt honom.

Under åren på IBM stötte Jan frekvent på påpekande från kund såsom ”ni har ju gjort detta så många gånger, gör som ni tycker är bäst”. Att nu ha paketlösningar och en tydlig best practice i ryggen är till stor hjälp i arbetet mot kund menar han. Efterfrågan är stor då kunderna inte längre vill ha årslånga jätteprojekt utan snarare ett kontinuerligt och övergripande arbetssätt med standardiserade lösningar i botten.

”Kunderna har helt enkelt blivit bättre beställare och därför ökar efterfrågan på bättre leverantörer, som Enfo” påpekar Jan.

Jan blir en stark resurs för Service and Asset Management i Stockholm då han har en kombination av lång erfarenhet av både systemet Maximo och av Asset Management. Rollen är konsultchef med ett kundvårdsansvar för ett antal kunder. Jans team är under stark tillväxt och redan under Q1 2016 kommer nyanställningar att tillträda.

Att arbeta på Enfo tycker Jan är spännande, han är stolt över företagets goda betyg i Great Place to Work och ser mycket positivt på att koncernen satsar på Service and Asset Management i hela Norden. ”På Enfo är det högt i tak, nära till ledningen både gällande beslut och diskussioner och vi har många intressanta och spännande kunder” avslutar han.

Läs mer om Enfos etablering i Danmark:

Enfo tar steget mot Danmark och ett än mer nordiskt fokus Enfo en sponsor till den danska branschkonferensen Ajour 2015