UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet april 21, 2016

Outokumpu tar med Enfos hjälp steget mot den Digitala Dimensionen

Enfo har sedan år 2014 haft ett nära samarbete med kunden Outokumpu som strategisk partner inom Service and Asset Management, konceptet Hela Vägen till Värde för implementering och leverans av systemen IBM Maximo och QlikView.

Under det första kvartalet 2016 har Outokumpu tillsammans med Enfo och IBM genomfört en så kallad ”Proof of Concept”, det vill säga ett test som skall vara upp till bevis, på IBM produkten Predictive Maintenance and Quality, PMQ. Proof of Concept genomfördes tillsammans med Outokumpus medarbetare på företagets Stegbalksugn.

Mikael Larsson, Förrådschef på Outokumpu, beskriver att hans kollegor på Stegbalksugnen såväl som företaget i helhet fått bevisat för sig vilka enorma möjligheter det finns att uppnå genom prediktiv analys för både produktion och underhåll.

”Vi har nu fått bevisat för oss en modell runt en problemställning med vår ugn, som vi sökt svar på under de senaste tio åren. Modellen påvisar även hur vi kan lyfta andra delar av vår verksamhet med liknande prediktiva modeller och algoritmer. Vi är helt övertygade att detta kommer att ge oss ett högre OEE- tal, samtidigt som vi kommer att minska våra kostnader.”
Mikael Larsson, Förrådschef, Outokumpu

Mikael berättar vidare att det som är minst lika inspirerande inför framtiden är den insikt som Outokumpu har fått genom sitt täta samarbete med Enfo. Han menar att samarbetet har fått dem att verkligen förstå och uppskatta data som den tillgång det är och som även beskrivs på ett tydligt sätt i Industri 4.0. Mikael understryker att det är viktigt att notera är hur otroligt relevant det är att ha en genomarbetad plan som säkerställer att data som lagras har rätt kvalitet och information. Det har återigen visat sig att även de mest basala saker som att skriva arbetsorder mot rätt utrustning och lagerföra artiklar på rätt sätt, i kombination med prediktiv analys ger ett starkt beslutsunderlag avslutar Mikael.

Enfo ser fram emot det fortsatta goda samarbete med Outokumpu och mot att få ta kunden ännu längre i den Digitala Dimensionen för att bli ett företag i digitaliseringens framkant.

”Det är med sann glädje jag kan konstatera att vårt koncept Hela vägen till värde, återigen ha skapat just det mervärde vi eftersträvar att leverera.”
Mats Eliasson, EVP Business Solutions, Enfo

Om Outokumpu
Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål och har visionen att bli den självklara ledaren. Kunder inom många olika industrier över hela världen använder vårt rostfria stål. Det är helt återvinningsbart, underhållsfritt och dessutom både starkt och hållfast. Ett material för att bygga en hållbar framtid. Outokumpu har cirka 11 000 anställda i mer än 30 länder. Koncernens huvudkontor ligger i Esbo, Finland. Outokumpu är listat på NASDAQ OMX Helsingfors.

Om Enfo
Enfo är ett nordiskt IT-företag som erbjuder lösningar för affärsverksamheter och finansiella processer samt förvaltning och utveckling av IT-tjänster. Vi brinner för att hjälpa våra kunder utveckla sina affärer i den Digitala Dimensionen. Vi tänker bortom morgondagen och tar ansvar för dagen. Enfo består av cirka 1 000 nischade experter som årligen omsätter EUR 145 miljoner (2015). Lär känna oss på enfogroup.com

Läs mer om Enfo och Outokumpu här