UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet januari 28, 2016

Välkommen till Enfo i den Digitala Dimensionen

Enfo drar igång 2016 med förändringar som stärker våra kunders verksamheter i den digitala dimensionen. ”Den digitala dimensionen” kräver ett nytt sätt att tänka eftersom IT som separat funktion är på väg att försvinna. Innovation är en viktig drivkraft för att våra kunder ska nå sin fulla potential inom digitalisering.

Organisationer i alla branscher söker nya affärsmodeller där gränserna mellan det digitala och det fysiska suddas ut. För att stötta våra kunder på denna resa ändrar vi vårt sätt att arbeta. Som vi tidigare berättat har vi ändrat vår strategi, vår verksamhetsstruktur och vi har förvärvat nya företag.

Vårt nya varumärkeslöfte "Enklare och smidigare, smartare affärer i den digitala dimensionen" och en helt ny webbplats sammanfattar dessa förändringar.

Vårt mål är främst att erbjuda mer integrerade och heltäckande affärslösningar med förvaltade IT-tjänster. För det andra vill vi skapa en modell för innovativt samarbete och agil utveckling som gynnar nya idéer och stöttar kundernas affärsmål.

Att kombinationen av våra möjligheter levererar större affärsnytta för våra kunder är vi helt övertygade om. Med vår förmåga att utvecklas och lägga till ny specialistkompetens kommer vi att utmärka oss i den digitala dimensionen. Det är vad ”Thinking beyond tomorrow while taking responibility for today” betyder.

1000 experter är ett Enfo

Enfos tusentalet nischade experter samverkar över 15 kompetensområden som ett Enfo för att utveckla, implementera och förvalta de lösningar som bäst tjänar utvecklingen av våra kunders affärer.

Digitalisering genomsyrar alla företag, oavsett hur medvetna de är om det. Den kommer att öka, oavsett om digitaliseringsgraden är mycket hög, med automatiserade lösningar för rutinmässiga uppgifter, beslutsstöd med Business Intelligence och multiintegrationer mot kunder och kunders kunder och Internet of Things; eller relativt låg – kanske med en e-postserver i molnet.

”Simpler, smoother, smarter business in the Digital Dimension.”

Flera av våra kunder är långt framme i den digitala processen. Tillsammans med dem har vi utvecklat lösningar som i sin tur genererar nya affärsmodeller för deras kunder. Andra tar sina första steg in i den digitala dimensionen.

För oss är det egentligen inte så viktigt var du som kund är på din resa. Det viktiga är att det finns en vilja att växa med oss, i ett ömsesidigt arbete där vi visar de möjligheter som finns för att realisera strategin, idag och imorgon. Därför är vi tydliga med att vi har tänket, talangerna och tiden med oss. Steg för steg.

Välkommen till Enfo.