UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Nyhet november 05, 2018

Enfo utvecklar Cloud Care-kompetens för SAP

Enfo och Zuite Business Consulting, som Enfo är delägare i, likriktar sina erbjudanden kring SAP i molnet. Tillsammans med Zuites ägare utreder Enfo också möjligheten att fördjupa samarbetet mellan bolagen för att vara än bättre rustade att stödja kunder i att hantera, förädla, analysera och använda data.

”Förflyttningen mot molnet är massiv. Fyra av fem affärskritiska applikationer finns idag i datacenter. En av fem finns i molnet. Vår uppskattning är att förhållandet är så gott som det omvända inom fem år. Dessutom kommer själva hjärtat, d.v.s. företagens affärssystem (ERP), att tas till i molnet och här vill vi gå i bräschen för att möjliggöra våra kunders datadriva transformation. Bara i molnet kan man verkligen föra samman data i ekosystem för att skapa affärsvärde. Enfo lanserade sitt Cloud Care-koncept vid AWS-konferensen i maj och utvecklar som bäst molnverksamhet med samma goda servicenivå som Enfo har lång erfarenhet av vid datacenter”, säger Enfos vd Seppo Kuula.

”Marknaden för molnbaserade ERP-lösningar mognar snabbt och SAP är globalt störst på ERP. I tillägg till systemkunskap kring SAP tillför Zuite djup process- och affärskunskap. Vi ser stora möjligheter till samarbete inom integration och javakompetens för en utmärkt användarupplevelse och vi tror på att skala vår framgång i Sverige till övriga Norden”, säger Carl Östholm, vd för Zuite.