Pressmeddelande

Pressmeddelanden juni 09, 2015

SAP vinner Enfo som återförsäljare för nästa generations affärssystem

SAP och Enfo bygger ut sitt sedan 2006 etablerade nordiska partnerskap på servicesidan till att nu även omfatta återförsäljning av nästa generations SAP-affärssystem. Det nya samarbetsavtalet slöts i mars 2015 av Enfo Sverige och ska i ett första steg gälla SAP-affärsanvändningarna SAP ERP, CRM, SRM och SCM samt mobila lösningar och omfatta hela Norden. Enfo kommer därmed att kunna erbjuda både mjukvara, integration och service som helhetsåtagande till medelstora och stora företag i branscherna bank & finans, industri och tillverkning, service- och tjänsteföretag samt offentlig sektor. Samtidigt siktar ENFO på att skapa kompetens och bygga affärsverksamhet runt SAP:s nyare lösningar inom beslutsstöd och analysapplikationer och –plattformar, SAP:s molnlösningar och den senaste affärssystemssviten SAP S/4 HANA.

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

SAP och Enfo ser möjligheten att adressera nya kundsegment i en IT-marknad som kännetecknas av en förändrad efterfrågan. Idag vill företag, oavsett storlek och valda leverantörer, kunna dra större nytta av bestående system men samtidigt integrera med ny teknologi och lösningar för fler affärsområden till en flexibel och fungerande helhet. Dessutom ökar efterfrågan efter affärsområdeskompetens, när områdesansvariga får utökade IT-budgetar. Enfo kommer därmed att bli en av SAP:s primära återförsäljningspartner i Norden och arbeta mot IT-avdelningar med teknik- och outsourcingtjänster samt mot affärsområdesansvariga för helhetslösningar.

SAP öppnade redan för två år sedan upp alla sina kundsegment för partnerkanalen och gav dessutom samtliga partner frihet att agera fritt över alla partnerkategorier. En tjänstepartner kan alltså idag exempelvis vara både återförsäljare, integratör, och hostingpartner. Samtidigt har SAP de senaste fyra åren utvecklat en både bred och djup lösningsportfölj, även i molnet, med integrerade analys- och beslutsstödsfunktioner, som vänder sig till affärsområdesansvariga. För Enfo, som primärt marknadsför sina tjänster efter lösningsområde, öppnas därmed nya försäljnings- och tjänstemöjligheter på tvärs över affärsområdena.

– ”Vi förstärker nu partnerskapet med SAP för att vi ser ett ökat behov av integrerad digitalisering hos samtliga funktioner inom svenska företag. Därför är vi övertygade om att marknaden för helhetslösningar baserad på spetskompetens inom olika kompetensområden kommer att växa. Vi siktar på att ha runt 200 medarbetare med områdesspecifik SAP-kompetens i Sverige, Finland och Norge”, säger Lars Aabol, VD för Enfo Sverige.

-”SAP har genom en tydlig innovationsstrategi lyckats skapa ledande lösningar för den digitala ekonomin, som integrerar funktion, analys, beslutsstöd, samarbete och mobilitet i realtid. Vi tillhandahåller dessutom idag stor flexibilitet avseende hur företag vill använda sig av dem. Vi vill därför både utvidga och fördjupa vårt lokala partnernätverk i Norden så att fler partner kan dra nytta av de nya affärsmöjligheterna som uppstår, när små till stora företag rustar upp med med nya data-drivna mjukvarulösningar för att bli konkurrenskraftigare”, säger Ari Pussinen, som ansvarar för SAP’s nordiska affärsverksamhet mot partner och mindre till mellanstora företag.

Om Enfo

Enfo är ett framstående nordiskt IT-företag som erbjuder effektiva paketlösningar för outsourcing av IT- och affärsprocesser, samt nischade konsulttjänster inom IT. Enfo hjälper därmed kunder i Sverige, Finland och andra länder världen över att fokusera på sin kärnverksamhet. Med över 50-års erfarenhet av utveckling av IT-lösningar- och koncept samt med närmare 800 konsulter djupa och breda expertis gör vi affärsprocesserna enklare, smidigare och smartare.


Om SAP

SAP är världens ledande leverantör av affärssystem och stöder företag i alla storlekar världen över att förbättra sina verksamheter. Från förvaltning till styrelserum, från lager till försäljningsdisk, från datorer till mobila enheter – SAP gör att människor och organisationer kan arbeta effektivare tillsammans och öka insikten i sin affärsverksamhet för att bli mer konkurrenskraftiga. I dag använder över 291 000 kunder SAP:s lösningar och tjänster för att sköta sina affärer lönsamt, för att kontinuerligt anpassa sina verksamheter till förändrade krav och för att växa ekonomiskt och ekologiskt hållbart. SAP är noterat på börsen i Frankfurt och på NYSE. Mer information finns på www.sap.com och www.sap.com/sweden.

Presskontakter:

Anna-Karin Evegård, Enfo Sverige, M  +46 (0)70 880 75 43, P   +46 (0)10 333 30 57, anna-karin.evegard@enfo.se

Susanne Kapfer, SAP Svenska AB, M +46 (0)733 587798, T +46 (0) 8 5872798, susanne.kapfer@sap.com

Kontaktperson SAP-partnerskap, Enfo:

Mats Nygård, Enfo Sverige M: + 46 (0) 70 684 00 00,  mats.nygard@enfo.se