Pressmeddelande augusti 31, 2016

Ny site förklarar digitaliseringen

Idag lanserar Enfo thedigitaldimension.com en site för alla som vill veta mer om digitaliseringen av Sverige, Norden och resten av världen.

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Sverige har nyligen fått en digitaliseringsminister och världen över ser ledare att den digitala utvecklingen ska hantera de stora utmaningarna inom miljö och ekonomi. Trots det är det enligt Enfo få som ens vet vad begreppet innebär. 

- Idén till den här siten kom efter att jag gång efter gång noterat att det finns en utbredd osäkerhet om vad digitaliseringen egentligen innebär i stort och hur det kommer att påverka oss som företag, organisationer och inte minst som individer. Jag är övertygad om att alla företag, oavsett bransch står inför ett stålbad med hot från nischade aktörer med digitala tjänster och erbjudanden, säger Adam Ritzén, Marknadsdirektör på Enfo. 

Han fortsätter: 

- Liten utmanar de stora, mot bakgrund av detta finns en stor osäkerhet kring vilka möjligheter digitaliseringen faktiskt kan bidra med. Det finns ett behov av att förklara och diskutera så att alla kan ta del av kunskapen och inspireras. Digitalisering är en av de absolut största globala frågorna just nu och alla kommer vi att påverkas.

thedigitaldimension.com innehåller video och texter som riktar sig till olika kunskapsnivåer, och oavsett om du är helt oinsatt eller en digital expert kan du hitta nyttig och intressant information som hjälper dig i ditt arbete. Siten är öppen för alla att delta aktivt och bidra med relevant  innehåll.

thedigitaldimension.com är reklamfri och i branschspecifika delar av sidan kan du hitta information som rör ditt eget yrke. Innehållet är på engelska och innefattar allt från rena instruktioner till filosofiska resonemang om digitaliseringens konsekvenser. På siten hittar du även länkar till artiklar, podcasts och filmer som publicerats på andra sidor. 


Ytterligare information:
Kristiina Salo, Marknadschef Finland, Enfo  
M  +358 50 444 7499
P   +358 20 543 21
kristiina.salo@enfo.fi

Adam Ritzén, Marknadsdirektör, Enfo 
M  +46 (0)70 840 02 20
P   +46 (0)77 440 44 00
F   +46 (0)31 510 105
adam.ritzen@enfo.se


Om Enfo
Enfo skapar digitala lösningar som utvecklar, förnyar och förbättrar för verksamheter i alla branscher. Genom affärsinsikt, teknisk expertis och beprövade arbetsmetoder förädlas informationsflöden och IT-lösningar. Enfo består av cirka 1 000 nischade experter som finns i Finland och Sverige. Omsättning MEUR 140 (2015). Mer information på enfogroup.com.