Pressmeddelande

Pressmeddelande februari 02, 2018

Lina Tjerneld ny medlem i Enfos ledningsgrupp

Lina Tjerneld har utnämnts till Executive Vice President, Marketing and Communications, och medlem i Enfos ledningsgrupp. Hon leder Enfos marknadsförings- och kommunikationsenhet.

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

”Marknadsföring och kommunikation är centralt för Enfos framgång. Extern och framför allt intern kommunikation är centralt för ett gott ledarskap. Lina är djupt engagerad i att sammanföra försäljning och marknadsföring och har drivit marknadsföringsautomation på Enfo. Hon besitter djup kunskap inom B2B-marknadsföring och -försäljning och jag ser att hon genom sitt engagemang kommer att vara en stor tillgång i vår ledningsgrupp. Jag är också glad att se mer diversitet i vår ledning”, säger Seppo Kuula, vd för Enfo.

Marknadsförings- och kommunikationsenheten på Enfo ansvarar för leadsgenerering, varumärke och story.

Lina Tjerneld har lett försäljning och marknadsföring vid Enfo och dessförinnan Enfo Pointer sedan år 2012.

”Marknadsföring och kommunikation handlar idag om att bygga relationer, erbjuda relevant och värdebaserat innehåll och bygga en trovärdig story”, säger Lina Tjerneld.

 

 Mer information:

Seppo Kuula, vd, Enfo Oyj, +358 40 370 0032

Lina Tjerneld, EVP, Marketing and Communications, Enfo Oyj, +46 73 625 3040

 

Enfo – Enklare, smidigare, smartare affärer i den Digitala dimensionen Enfo är ett nordiskt IT-företag som erbjuder lösningar för affärsverksamheter och förvaltning av IT-tjänster. Vi brinner för att hjälpa våra kunder i den Digitala Dimensionen – vi skapar innovativa digitala lösningar som utvecklar, förnyar och förbättrar kundernas affärer. Enfo består av cirka 900 nischade experter som finns i Finland och Sverige. Omsättning MEUR 128 (2016).