UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Webbseminarium november 02, 2016

GDPR - Var ska man börja?

Medvetenhet om din Skugg IT är första steget till GDPR efterlevnad och hantering av dina okända risker. Enfo har verktyg, metoder och kompetens för att ta er på en resa för att skapa kontroll och upprätthålla er förmåga att efterleva GDPR över tid. Första steget på resan är molnriskanalysen som ger dig insikt samt en konkret handlingsplan framåt. 

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

För oss informationssäkerhetskonsulter är GDPR, eller som den kallas på svenska ”allmänna dataskyddsförordningen”, inget revolutionerande i sig. Det är ytterligare en uppsättning regulatoriska krav som företag och organisationer åläggs att följa. Denna gång av EU. Det som gör dessa krav så speciella är förutom möjligheten för Datainspektioner i Europa att utdela vite, om de förekommer försummelse i hanteringen av personuppgifter, även de rättigheter som privatpersoner ges och de instrumentella krav på organisationer att implementera dessa möjligheter i sina produkter, tjänster och processer. Det är dessa krav som vid en första anblick kan kännas överväldigande. Detta gäller både organisationer som har ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet på plats som de mer omogna organisationerna som nu börjar inse att det är dags att på allvar etablera sin egna förmåga att hantera sin information på ett strukturerat och säkerhet sätt. Den första frågan som poppar upp i huvudet är sannolikt;

Hur hantera elefanten GDPR?

Var skall jag börja?


I detta webinar kommer Enfos Informationssäkerhetsrådgivare Kennet Wahlberg beskriva ett sätt att stycka elefanten och visa på en väg att uppnå GDPR efterlevnad.