UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Seminarium november 14, 2016

Skugg IT och GDPR – från oro till efterlevnad

Tillväxten och utbudet av molnapplikationer ökar explosionsartat på marknaden. En medelstor organisation i Sverige använder i genomsnitt mer än 1000 olika molnapplikationer idag. En stor del av molnanvändandet är okänd för organisationens IT avdelning och exponerar därmed organisationen för okontrollerad risk i form av dataläckage såsom t.ex. konkurrenskänslig information och personuppgifter. Risken blir särskilt angelägen då EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation), som ersätter den svenska personuppgiftslagen PuL, börjar gälla med full kraft från den 25 Maj 2018. Under passet går vi igenom begreppet Skugg IT (Shadow IT) och GDPR samt beskriver hur det kommer påverka olika organisationer, när man bör agera och vad man konkret behöver göra för att gå från oro till kontroll och efterlevnad av den nya förordningen.

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Seminarium

Anna Klang

Anna har en civilingeniörsexamen från KTH med inriktning digtal media. Hon har sedan 1997 arbetat i ledande befattningar på olika IT konsultbolag. Anna har en bakgrund som entreprenör som genom åren startat upp både helt nya bolag och nya affärsområden. På Enfo ansvarar Anna för den strategiska utvecklingen av Advisory Services som syftar till att hjälpa Enfos kunder med den digitala transformationen till molnet. Advisory Services innehåller kompetens kring informationssäkerhet, juridik, teknisk transformation, organisatorisk transformation och den digitala agendan.

Besök Anna på LinkedIn

Kennet Wahlberg

Kennet har mer än tjugo års erfarenhet från flera olika svenska företag i IT & Telecom branschen. Alltid i skarven mellan teknologi och affärsnytta. Hans dubbla universitetsexamina inom Datavetenskap och Statsvetenskap demonstrerar tydligt hans intresse för att förstå hur modern teknik kan användas för att göra världen till en bättre plats. Sedan 2015 är han medlem i Enfos team som Senior Advisor med ett fokus på informationssäkerhet och affärskontinuitet.

Besök Kennet på LinkedIn