UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

WEBBSEMINARIUM, 12 DECEMBER december 13, 2017

STÄRK DIN BUDGETPROCESS GENOM DIGITALISERING

Slutet av året är budgettid för många. En lyckad budgetprocess inkluderar inte bara Ekonomi utan även Verksamheten. Detta ställer krav på process och verktyg! Förändringar internt och externt kräver dessutom flexibilitet att kunna göra snabba ändringar.

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

I vårt webinar ska vi bevisa att budgetprocessen kan vara allt annat än tungrodd och ångestladdad! Vi fokuserar på möjligheterna med en digital, flexibel och tidseffektiv budgetprocess genom best practice, ett kundcase samt en demo av ett standardsystem. Webinaret hålls av två erfarna konsulter inom området.


Webinaret täcker följande:


Vad menas med en digital budgetprocess och vilka vinster kan man göra?


Involvera verksamheten och tydliggör ansvaret


Flexibilitet och tidsbesparing i praktiken - Kundcase


Exempel på verktyg – Demo Se Webbseminariet