Molntjänster och kapacitetstjänster för dig som vill tänka nytt och sväva snyggt

Cloud

Molntjänster är centrala för att göra affärer i den Digitala Dimensionen. Molnet är en ny värld av möjligheter och underlättar agilitet men kräver också ett nytt tänk i organisationen.

Det finns ett enormt utbud av molntjänster och kapacitetstjänster, skillnaden mellan dem är inte alltid lätt avgöra. De kan vara publika moln med stora volymer och global täckning eller privata, det vill säga lagrade i ett specifikt datacenter med bättre kontroll och säkerhet. Den optimala lösningen är ofta en hybrid mellan leverantörens eget datacenter, publika molntjänster och kanske även i din organisations egen miljö. Allt för att plocka det bästa ur varje tjänst.

Säkerhetsfrågorna är mycket viktiga för de allra flesta företag. Lagring i ett känt datacenter kan därför vara den bästa lösningen, åtminstone för vissa tjänster och vertikaler. Men oavsett vad man väljer; publika, privata eller hybrida molntjänster kräver lösningen särskild expertis och omfattande drift- och underhållstjänster när den väl är uppe.

En resa mot nya mål

För att göra resan mot molnet behöver organisationen kartlägga den nuvarande situationen, sätta en målbild och upprätta en tydlig vägbeskrivning.

Vanligen behövs stora förändringar och uppgraderingar i IT-infrastrukturen innan resan kan påbörjas. Välj din samarbetspartner med omsorg eftersom projekten är omfattande och ofta innebär överraskande stora tekniska utmaningar.

Inom Enfo finns nischad expertis för hela din resa till och bland molnen. Vi hjälper din organisation att tydliggöra nuläget, sätta målbilden, upprätta vägbeskrivningen, utvärdera och upphandla tjänster, rulla ut lösningen samt sköta driften.

Vi hjälper er med såväl publika molntjänster som privata och hybrida molnlösningar. Våra datacenter i Kuopio och Karlskrona är certifierade enligt ISO 27001 vilket är ett resultat av hög säkerhetsnivå och en systematisk process för utveckling och underhåll av systemen.

Enfo har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skövde, Västerås, Karlskrona samt Finland. Ni är välkomna att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.


 

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden