business process management styr upp processer digitalt 

Process Innovation

Processinnovation, eller Business Process Management, handlar ytterst om hur företag organiseras och verksamheter styrs. För att skapa affärsvärden behöver människor, organisationer, mobila och stationära enheter samt informationsflöden integreras i snabba, säkra och sömlösa processer i den Digitala Dimensionen.

Förändring är inget som händer av sig själv. Som organisation kan du antingen svara på omvärldens utveckling, eller själv leda processen så att omvärlden utvecklas efter dig. Oavsett om du leder eller försöker hålla jämna steg med utvecklingen krävs en innovativ och flexibel plattform att utgå från. Ändrade affärsstrategier, kunders efterfrågan eller andra påverkande faktorer kan kräva snabba beslut som inte får förhindras av en ineffektiv plattform eller process som ger upphov till flaskhalsar.

System som kontinuerligt utvecklas och anpassas efter verksamheten ger mätbara affärsprocesser och transparenta nyckeltal med mätbara resultat samtidigt som time-to-market blir snabbare och kostnaderna minskar. 


Organisationen får lättare att efterleva processen då personalen faktiskt kan arbeta med det de är anställda för istället för med onödig och tidskrävande administration.

Med digitaliserade informationsflöden och processer utvecklar Enfo den Digitala Dimensionen av dina affärer. Företag och organisationer med digitaliserade och optimerade affärsprocesser har nämligen de bästa förutsättningarna att bli vinnare i en digitaliserad värld.


UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden