it-säkerhet i affärens tjänst

Security

Ju mer digitala vi blir, desto större blir behovet av säkerhet. Ju mer säkerhet desto större är risken att tjänster upplevs som krångliga. Ju krångligare tjänster desto större missnöje. Därför måste säkerheten skräddarsys till olika behov och olika roller för att gynna affären på ett enkelt, smidigt och smart sätt i den digitala dimensionen.

Genom att automatisera IAM (Identity and access management, eller identitetskontroll och behörighet) kan en organisation öka sin säkerhet, bli mer effektiv och sänka kostnader. För att rätt person ska ha rätt behörighet vid rätt tillfälle kan en IAM-plattform vara lösningen för hanteringen av frågor som användar-ID genom hela anställningen, behörighet till affärsapplikationer, hantering av (glömda) lösenord samt uppdateringar och självbetjäningstjänster; exempelvis för att få ny behörighet eller återskapa lösenord.

Bättre service till medarbetare och kunder

Med en effektiv IAM-hantering blir användarupplevelsen betydligt bättre, samtidigt som kontrollen ökar och interna policys och lagar följs.

Flexibiliteten inom verksamheten blir större och implementering av nya affärs- och kundapplikationer eller B2B-integrationer går snabbare, bland annat genom att utnyttja spektrat av olika log in-lösningar beroende på användare samt erbjuda självbetjäningslösningar som kundregistrering och återställning av lösenord.

Oavsett om IAM-plattformen läggs lokalt hos organisationen eller drivs som en tjänst i molnet kan Enfo guida er genom hela processen, från affärsbehov till teknisk konfiguration. I takt med att användandet mognar utvecklar vi lösningen.


UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden