Den digitala dimensionen

Den Digitala Dimensionen

Enklare, smidigare och smartare affärer i den Digitala Dimensionen

Digitalisering är som ett nytt evangelium. Möjligheterna tycks obegränsade, frälsningen nära. Men vad ska du göra med alla digitala möjligheter egentligen? Det finns bara ett svar: du ska använda dem till att gynna din affär idag och vara förberedd för hur du gör affärer imorgon. Börja gärna med att titta på Enfos modell för hur det kan gå till.

Det handlar om att flytta IT in till affärens hjärta och möta kraven på en allt snabbare utveckling, både från din egen organisation och från omvärlden; kunderna och kundernas kunder. Utmaningen är hur. Är du säker på var företaget och affären ska? Eller har du en mer diffus målbild av något som aldrig tidigare gjorts? Det är inte helt lätt att se det tidigare aldrig sedda, men vi har valt att bryta ner vägen framåt i en vanlig, hederlig fyrfältare. Som på fyrfältarens vanliga, hederliga vis täcker in allt. 

 

  

Iterativ installation/Effektivt utförande

IT-infrastrukturen, den robusta basen, ska bara funka. Här finns redan mogna, pålitliga och effektiva lösningar. Ni har en klar bild av vad ni vill att organisationen ska uppnå och kanske finns redan en bra lösning som säkerställer organisationens infrastruktur, kanske måste ni börja här för att lägga grunden att bygga vidare på. Oavsett är det oftast inte här själva affären utvecklas, men för att utveckla den krävs en förutsägbar struktur. 

Iterativ utveckling/Experimentellt testande
Att vara agil är att omedelbart kunna testa nya idéer som svarar på kundernas ständigt föränderliga önskemål och beteenden. Här handlar det om att komma ur startblocken utan att veta om det ens finns en bana att springa på. Självfallet är inte målet att ”fail fast” – misslyckas snabbt. Målet är att lyckas – och lyckas snabbt. Vägen dit är att kunna och våga ta risker, utan att riskera allt. Det är vad vi menar med att vara agil i den Digitala Dimensionen. Det är här affären kan utvecklas, och här kan du hitta den där disruptiva idén som ställer allt på ända och skapar nya möjligheter. I den Digitala Dimensionen är det inte säkert att störst vinner, tvärtom. Den snabbaste och mest lättanpassade ”vinner”, eller hittar en helt ny nisch som ingen tidigare tänkt på. Men det finns inget som säger att den som är stor inte kan vara snabb.

Hela bilden i fyra kundlösningar
Vänd dig till oss om du vill kliva in i, eller utveckla, den digitala dimensionen. Vi har hela bilden, från dina affärsbehov, mål och visioner till hur du och din organisation ska förverkliga strategierna i ett digitaliserat perspektiv. Vi har kundlösningar som bevisar att vi har torrt om fötterna, i varje del av den vanliga, hederliga fyrfältaren.

Läs mer om:

Ta det första steget in i den digitala DIMENSIONen

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster