UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

digital manufacturing kan revolutionera ditt företag 

digital manufacturing

Just nu står tillverkningsföretagen inför stora utmaningar, men även stora möjligheter. Digital manufacturing, Smart industry och Industry 4.0 börjar bli välkända begrepp. De beskriver samma fenomen, det vill säga användning av data och datorkapacitet, t.ex. maskininlärning, avancerad analys och automatisering inom tillverkningsprocessen. Utvecklingen har även kallats den fjärde industriella revolutionen. 

Företagens digitala mognad varierar. På Enfo kan vi hjälpa ditt företag att identifiera var ni befinner er just nu och var ni borde befinna er på er digitala resa. Oavsett utgångspunkt står vi till er tjänst. Beroende på företagets unika behov kan investeringarna i digital marknadsföring leda till kostnadsbesparingar, högre driftseffektivitet eller till och med nya affärsmodeller.

Vi arbetar över kompetensgränserna och tar ett helhetsgrepp på hela produktionskedjan: produktion/tillverkning, produktutveckling, försäljning och marknadsföring, patent och garanti, underhåll och kundservice samt affärsstöd. För en lyckad transformation krävs ett helhetsgrepp som omfattar allt från IT-infrastruktur och informationsflöde till processer och dataanalys.

Tack vare internutveckling och ett omfattande samarbete med våra kunder har vi kunnat sätta samman tre paketerbjudanden inom digital manufacturing. Maintenance 4.0, påskynda företagets digitaliseringsresa med ett erbjudande som innefattar en affärsplattform baserad på bästa praxis. Starter-kit for Maintenance 4.0. är ett färdigt startkit som ger snabba resultat när det gäller prediktivt underhåll och förbättrad kvalitet. Smart Products, ett enkelt sätt att komma igång med smarta produkter genom en paketerad lösning.

 

Nyfiken på mer?

 

Läs vår blogg: 5 företag som lyckats digitalisera en befintlig produkt!

Ladda ner guiden: ”Startguide för digitalisering inom tillverkningsindustrin”

 

Digital Manufacturing

Maintenance 4.0.

En digital affärsplattform som kopplar ihop alla system och erbjuder pålitliga realtidsdata för beslutsfattande och förbättring av driftseffektiviteten är ett av nyckelelementen i tillverkningsföretagens digitala resa. Fördelarna med plattformen, t.ex. förbättrad upptid, optimerade lagernivåer, minskad nertid och minskade hälso-, säkerhets- och miljörisker påverkar hela organisationen.

Digital manufacturing

STARTER-KIT FOR MAINTENANCE 4.0.

Insamling av produktionsdata i realtid är ett mål som delas av många tillverkningsföretag. Det är dock inte alla som vet var man ska börja. Många projekt försenast på grund av att företaget inte vet vilken lösning som passar bäst, eller vilka som är de praktiska affärsfördelarna och kostnaderna. Enfos startpaket för smart underhåll är precis det startkit du behöver för att komma igång med datainsamling i produktionen. Efter bara några veckor kan vi ge konkreta resultat och rekommendationer om hur ni går vidare.

Digital Manufacturing

Smart Products

Idag är många företag väl medvetna om att de för sin egen överlevnads skull, måste öka farten i sin övergång från produkt till tjänst. Den stora frågan är hur de ska nå dit. Med detta i åtanke har Enfo identfierat och utvecklat en rad olika byggstenar som tillsammans med vårt ekosystem av partners som erbjuder machine connectivity och systemintegration, bildar ett fantastiskt utgångsläge för snabb utveckling av smarta produkter.