364
Kontakta mig

Vill du veta mer och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig? Lämna dina kontaktuppgifter

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Enfo gör Digital Manufacturing till din plattform i den digitala dimensionen

Digitalisering av tillverkning är det viktigaste som händer just nu i de mogna industrinationerna. Industri 4.0, Industriell Internet of Things (IoT) och Smarta Produkter är begrepp som florerar. Med Digital Manufacturing sammanfattar Enfo detta spännande utvecklingsområde, liksom den gränsöverskridande kompetens vi har att erbjuda.

Den digitala mognadsgraden bland tillverkande företag varierar: från de som gör mycket lite vad gäller produktion men i övrigt är långt framme med exempelvis ERP, till de som förstår värdet och kombinerar förändringsvision, styrning och engagemang med investeringar i nya möjligheter. Som företag står du inför att välja väg, att som föregångare ta steget in i det vi på Enfo kallar den Digitala dimensionen eller ”vänta och se”.

”Smart Industri” avgör framtiden

Utvecklingen går mycket snabbt. Att ”vänta och se” kan visa sig bli ett dyrbart experiment. I exempelvis Sverige anser regeringen att ”Smart Industri” (det svenska svaret på tyska Industri 4.0) är den långsiktigt viktigaste frågan för landets framtid. Tekniken och informationen finns redan. Resan är att skapa nya affärsmodeller som med avstamp i tekniken genererar värde i form av nya användningsområden och tjänster.

Enfo har redan många svar på hur, vad och varför då vi implementerat lösningar för flera kunder som är tidigt ute med att digitalisera, inte bara produktion och försäljning utan hela verksamheten.

Samarbete för lösningar och utveckling

Inom Enfo finns den kompetens och kapacitet som krävs för din digitala transformation – att ta steget in i den Digitala dimensionen. Vi arbetar gränsöverskridande med våra kompetensområden för att ta ett helhetsgrepp om hela produktionskedjan; produktion/tillverkning, produktutveckling, marknadsföring och försäljning, patent och garantier, underhåll och kundservice samt affärsstöd. Transformationen kräver såväl helhetsgrepp om IT-infrastruktur och informationsflöden som processarbete och dataanalys.

Här kan du läsa mer om hur vi tänker, vad vi gör, hur vi gör och vad vi redan gjort för våra kunder.
Kontakta oss gärna för att veta mer om vad vi kan göra för ditt företag.

Läs om hur Outokumpu tar steget in i den Digitala dimensionen med Enfo


Blog: Digital Manufacturing - Digital Produktion

Lina Tjerneld
Sälj- & Marknadschef, Enfo BI & Analytics
Tel:
+46 73 625 30 40