364

Advisory

Data & Analytics

Data och analys är två av de mest centrala komponenterna i den Digitala Dimensionen. En betydande del av digitaliseringens affärsvärde skapas när vi lyckas dra nytta av data. Vi gör det genom datadriven innovation och datadrivna beslut och åtgärder.

Nyckeln ligger i att börja se data som en riktigt affärstillgång. 

Enfo Data & Analytics Advisory består av vår strategiska kompetens och våra rådgivande tjänster. Vi hjälper er att optimera er analys- och beslutsstödsplattform för alla former av datadrivna beslut, innovation och strategigenomförande.

Effekterna av digitaliseringen syns överallt. 90% av all för närvarande tillgängliga data skapades under de senaste två åren och det kommer att accelerera nu när satsningarna inom Internet of Things (IoT) exploderar. 

Det faktiska affärsvärdet som skapas genom digitaliseringen handlar till stor del om att säkerställa att vi får verklig nytta av den data som genereras.

Enfo har stor erfarenhet av design och utveckling av beslutsstöd. Vår vilja att identifiera de verkliga behoven istället för att fokusera på tekniken finns i vårt DNA. Till vår hjälp har vi Enfos mognadsmodell för utvecklingen av en plattform för data och analys, från ”excel hell” till data som du kan lita på till prediktiv analys och datadriven innovation. 

Våra rådgivningstjänster är designade för att inspirera och vägleda kunder genom de tidiga faserna av alla former av beslutsstödsinitiativ, men också när du behöver en omstart. Våra workshopbaserade tjänster kan alltid skräddarsys för att kunna förstå respektive kunds unika utmaningar och möjligheter. Tjänsterna täcker in följande områden: 

Beslutsstödsstrategi
Inspirations- och utbildningsseminarier
Analytics Roadmap – Definition av er beslutsstödsstrategi och dess evolution
Stöd vid uppsättning av förvaltningsorganisation och -processer

Datadriven innovation
Data kan förvandlas till en riktig affärstillgång när vi använder det för innovation. Det är det vi kallar datadriven innovation. Denna tjänst är designad för att inspirera och generera idéer. Slutresultatet är definierade business case inom ett eller en kombination av områdena:

Generell data och analys
Big data
Internet of Things, IoT
Avancerad analys

Strategigenomförande
Använd beslutsstöd för att genomföra din strategi! Översätt dina strategiska initiativ till nyckeltal som åskådliggör din strategi och som säkerställer att den faktiskt genomförs. 
Målstyrning – teori och inspiration
Definition av nyckeltal (KPI)

 
 
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

kontakt

Kari Vierikka

VP, Sales and Accounts, Data & Analytics 
Email:
kari.vierikka@enfogroup.com
Phone:
+35 8 405 002 187 

Johan Ripgården 

VP, Advisory, Data & Analytics
Email:
johan.ripgarden@enfogroup.com
Phone:
+46 723 29 90 05