Business intelligence-strategi och verksamhetsstyrning som skapar värde

BI Strategy & Performance Management

Business Intelligence (BI eller beslutsstöd) i den Digitala Dimensionen handlar om att fatta bättre beslut. Men för att skapa ett effektivt beslutsstöd krävs en helhetssyn på organisationen. Med Enfos tjänster för BI-strategi och verksamhetsstyrning blir BI ett kraftfullt verktyg för att förverkliga företagets strategi och skapa konkurrensfördelar.

För ett uppnå ett värdeskapande beslutsstöd är det viktigt att ha tre perspektiv på utveckling, användning och hantering av BI: teknik/data, strategi och organisation/kultur.

Tillförlitliga uppgifter är en grundförutsättning för BI-plattformen. Det gör att organisationen fokuserar på insikter istället för att fastna i diskussioner om vems siffror som stämmer. Men även om data måste vara konsekvent måste tekniken också erbjuda olika gränssnitt för olika användare. Medarbetarnas tillgång till information ska kunna anpassas till deras roller.

Med tillförlitliga uppgifter ger beslutsstödet företaget ett kraftfullt verktyg för att förverkliga strategin genom att definiera de beteenden som bidrar till de resultat du vill uppnå. Enkelt uttryckt så mäter business intelligence vad som är viktigt för företaget och hjälper dig att göra det ordentligt. 

Integrering av BI-strategin i företagets organisation och kultur kan faktiskt påverka medarbetarna till att leverera positiva resultat. Strategin kan översättas till mätbara mål som enkelt och smidigt kommuniceras till medarbetarna. Genom att göra BI till en del av kulturen blir strategin verklighet.


Vi på Enfo hjälper er gärna att se den fulla potentialen med business intelligence – vi har lång erfarenhet av lyckade implementeringar av beslutsstöd. Är du osäker på hur du ska satsa resurserna för företagets BI-resa? Enfos BI-trappa™ och BI-färdplan ger diskussionsunderlag till besluten.

Vi på Enfo tar hänsyn till alla tre perspektiv; strategi, organisation/kultur och teknik/data för att utveckla en lösning anpassad till era behov och i linje med organisationens vision, strategi och mål.

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden