låt big data göra dig till en digital vinnare

Big Data

Den Digitala dimensionen består av data. För att ligga steget före i en global konkurrens krävs förmåga att hantera stora mängder data och information på ett sätt som ger de bästa förutsättningarna för att utveckla affären.

Den ökande mängden data kan leda till informationsstress men ger också möjligheten att få svar på komplexa frågor som tidigare var omöjliga att besvara. En kunnig och erfaren samarbetspartner för din Big Data-resa hjälper er använda tillgänglig information för att nå nya insikter om verksamheten och organisationen. Dessa kan exempelvis innebära en bättre förståelse för resultaten i produktions- och logistikprocesser eller fördjupad kunskap om kunden som gör det enklare att förutsäga beteenden. 

Det finns tre grundläggande frågor som måste ställas när företaget överväger Big Data: är datavolymen extremt stor? Behöver ni kunna analysera data snabbt för att upptäcka trender i realtid, eller nästan i realtid? Bearbetar ni både strukturerad och ostrukturerad data för att bedöma komplexa förhållanden? 

Om volym, hastighet och komplexitet är viktiga faktorer för din organisation har Enfo rätt Big data-lösningar för era behov.


Med våra Big Data-lösningar kan ni analysera data som förklarar händelser i företagets affärer. Det kan exempelvis vara information om användares online-aktivitet, väderförhållanden, data från enskilda produktionsenheter eller vad som sades i ett samtal till kundtjänst innan köp. Tjänster som Enfo 360 ger en helhetsbild av kunderna genom att kombinera information från interna CRM-system, externa nyhetsflöden, fakturering, sociala medier och kundundersökningar. Vi kan även använda sensorinformation (huvudkomponent i Sakernas internet) för att identifiera förutsättningar för processförbättringar och därmed skapa nya affärsmöjligheter. 

Enfo skapar sömlösa integrationer mellan Big Data-lösningar och er nuvarande informationshantering samt redovisar informationen på ett relevant sätt för hela organisationen. Genom att förenkla och optimera den befintliga verksamheten kan organisationen fokusera på att utveckla och förbättra produkter och tjänster, de dagliga rutinerna och kundtjänst.


UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden