364
Kontakta mig

Vill du veta mer och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig? Lämna dina kontaktuppgifter

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Business Transformation

Affärsomvandling

Affärsomvandling

Vi hjälper er utveckla och implementera ert nya digitala koncept, komplett med plattformar för anslutning och molntjänster.

En pilot ger möjligheten att utvärdera ett nytt digitalt koncept. Du kan visa piloten, eller ibland flera olika piloter, för användargrupper och kunder för omedelbar respons. Så snart strategin är satt är det dags för den verkliga affärsomvandlingen.

Beroende på pilotens omfattning kommer flera komponenter, som exempelvis design av användarupplevelsen, molntjänster och anslutningar, kunna återanvändas vid affärsomvandlingen. Tillsammans definierar vi de mest värdefulla egenskaperna ur ett kommersiellt och marknadsföringsperspektiv.

Att implementera ett nytt digitalt koncept omfattar så mycket mer än bara teknologi. Som er digitala strategipartner ser vi till att hela organisationen, som juridisk avdelning och kundtjänst, är redo att genomföra de nya sätten att arbeta.

Affärsomvandling är det sista steget i vår Digital Dimension | LABS metod. Denna metod hjälper er att fokusera på vad som är viktigt för att snabbt få saker att hända.

Kontakt

Niklas Thulin
SVP, Enfo Interactive
Tel:
+46 736 840 629
+46 774 404 400
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden