hela vägen till värde™ med business intelligence

Hela vägen till värde™

Ett effektivt beslutsstöd kan ge ditt företag konkurrensfördelar genom snabbare och bättre beslutsprocesser. Vi på Enfo vill vara en strategisk partner på din resa mot bättre beslut. Med djup expertis och bredd inom Buiness Intelligence, Analytics och Budget & Planering, kan vi ta ditt företag Hela Vägen till Värde.

BI-seminarium

BI handlar om att fatta bättre beslut, inte bygga tekniska lösningar. Du kan se BI som ett verktyg för att förverkliga strategier och affärsplaner, vilket är vad ”bättre beslut” egentligen betyder.

Enfos BI-seminarier är paketerade workshops för att utbilda och inspirera företag i BI. Du får förståelse för hur effektiv BI kan påverka medarbetarnas beteenden samt en genomgång av de tre perspektiven på er lösning: strategi, organisation/kultur och teknologi/data. Det yttersta målet med BI-seminariet är förse er med en funktionell lista över identifierbara mått som hjälper företaget att få ut mesta möjliga värde av BI-investeringen. Seminariet sammanfattas och konkretiseras genom BI-trappanTM.

BI-förstudie

Med erfarenheterna från hundratals BI-projekt vet vi hur viktigt det är att identifiera målgrupper och behov innan vi påbörjar en teknisk utveckling. 

BI-Roadmap används för att hjälpa er identifiera och prioritera era BI-behov och skapa en långsiktig plan för företagets BI-utveckling. 

En BI-behovsanalys kan se ut på många olika sätt beroende på omfattning och valda fokusområden, men syftet är alltid att fördjupa kunskapen om era behov. Det kan exempelvis handla om att utvärdera förutsättningarna för ett data warehouse, en analys av BI-behoven inom ett utvalt område eller att ta fram bättre underlag inför investeringsbeslut.

BI-projekt

För att nå framgång med värdeadderande business intelligence krävs att projekt och leveransmodell är särskilt utformade för BI. Vi inom Enfo har lång erfarenhet av BI-projekt och använder oss av beprövade metoder för att leda er genom hela processen.

Det första steget i utvecklingen av er lösning kräver en behovsanalys och dokumenterade användarscenarier. Med en iterativ, workshop-baserad metodik är din organisation aktiv och involverad ifrån start till godkänd lösning. För att säkerställa kostnadseffektivitet startar vi med en befintlig struktur som sedan anpassas till era specifika behov.

Men oavsett hur välskräddad er lösning är har den inget värde om den inte används. Enfo arbetar med organisationens målgrupper så att alla får den information och utbildning som behövs för att dra full nytta av beslutsstödet.

Flexibiliteten i Enfos projektmodell ger er regelbundna leveranser av hög kvalitet och insyn i projektet från början till slut. Tidigare kunder har haft stor glädje av denna arbetsmodell:

”Den agila projektmetod som Enfo använder sig av är mycket effektiv och innebär snabba leveranser med hög kvalitet vilket är en förutsättning för vår fortsatta expansion.”

Anders Lundsten, nordisk IT-chef, Dustin

BI Application Management

BI är idag ett affärskritiskt verktyg och behovet av att trygghet och förutsägbarhet i BI plattformen blir allt viktigare.

BI Application Management (eller BI-förvaltning) hjälper företaget att utveckla befintliga BI-lösningar och lägga till nya. Enfo erbjuder förvaltning på flera nivåer beroende på vilken grad av tillförlitlighet ni eftersträvar, eller de tillgängliga interna resursernas kapacitet. Stödet skräddarsys efter era behov, från möjligheten att kontakta Enfo i samband med incidenter till att Enfo tar ett proaktivt helhetsansvar för BI-plattformen. En särskild supportfunktion bestående av BI-experter ger dig garanterad tillgång till rätt kompetens och en hög servicenivå.

 

 
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden