364

datalager som lyfter affären till nästa digitala nivå

Data Warehousing

Att investera i en business intelligence-plattform går långt bortom här och nu. Det är ett långsiktigt beslut där ett välstrukturerat datalager kan vara till stor hjälp. Syftet med ett datalager är att samla in, analysera, förbättra, standardisera och lagra data från organisationens olika informationssystem för att hjälpa er fatta bättra beslut.

Modern informationslagring består av flera delar och kan utformas på ett antal olika sätt. Ditt system kan exempelvis behöva anpassas till flera olika användarroller, byggas i molnet eller lokalt och kräva funktion för arbete i realtid. När du planerar informationslagret är det alltså viktigt att tänka på organisationens behov.

Enfo har mångårig erfarenhet av att bygga anpassade och framgångsrika datalagerlösningar för olika slags organisationer. Vi arbetar med ledande teknologipartners för att alltid vara i takt med de ständigt skiftande behoven inom modern informationslagring. När lösningen väl är på plats kommer du att upptäcka att ett välstrukturerat datalager gör det enklare att utveckla bra analytiska applikationer och rapporter för snabba och relevanta analyser av verksamhetens alla delar.


Beprövade metoder för ditt informationslager

Enfos beprövade metoder innebär att vi inte startar några informationslagerprojekt från noll. Vi baserar projekten på ett ramverk kallat Baseline BI. Detta är baserat på omfattande erfarenhet av, och kunskap om, BI-lösningar och datalagerarkitektur. Baseline BI innehåller riktlinjer för bästa praxis från ett stort antal projekt samt metoder för informationsmodellering, felhantering, registrering, dataintegration och namngivningsstandarder.

Genom att bygga den rätta arkitekturen för ert företag, baserat på ett beprövat ramverk blir det också enklare att ge stöd och underhåll. Det innebär betydligt lägre kostnader och säkrar att informationslagret ger de bästa och mest långsiktiga fördelarna för organisationen.

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden