Ett nytt perspektiv på din befintliga analyticslösning

Datalagergranskning

På sikt utvecklas varje lösning bortom det inledande projektets mål och omfattning. Det är ofta lätt att vänja sig vid sakernas tillstånd. Ibland behövs en utomstående som funderar över lösningen för att hitta tillbaka till hur det faktiskt borde vara.

Datalagergranskningen är ett koncept som syftar till att mycket snabbt bedöma status för den befintliga datalagerlösningen. En datalagergranskning används ofta för att få ytterligare uppfattning om din befintliga datalagerlösning. Skälet till detta kan vara att få bekräftat att det du gör är bra eller att hjälpa till med att fastställa risker eller avvikelser som under en tid har uppstått i den fortgående tillämpningsprocessen. Datalagergranskningen rekommenderas också som utgångspunkt vid omvärdering av en datalagerlösning. Detta är vanligen en startpunkt för ett fullständigt moderniseringsprojekt.

Enfo tittar på lösningen ur ett process- och teknikperspektiv samt jämför med bästa principer och vår erfarenhet av datalagerlösningar. Vi kommer fram till en slutsats som ger dig råd beträffande arkitektur, ETL (hämtning, konvertering och lagring), informationsmodellering, stödprocesser, kunskapsluckor, resultat och mycket mer.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden