MODERNISERING AV DATALAGER

Framväxande alternativt nya verksamhetsbehov eller ny teknik som löser aktuella problem på ett bättre sätt kräver båda alla en modernisering av datalagret.

Är man medveten om att en investering i en Analyticslösning faktiskt handlar om att införa en ny affärsprocess, blir följderna av förändringar på sikt uppenbara.

En Analyticslösnig måste vara anpassad till förändrade verksamhetsbehov för att man ska kunna få ut det fulla värdet av investeringen. Kärnan i en Analyticslösning utgörs av datalagret som ska tillgodose alla analys- och rapportbehov. Framväxande verksamhetsprocesser, förvärv och sammanslagningar medför att lösningen åldras. Ibland inte med sådan värdighet som man skulle vilja önska.

Att förändra sammansättningen (dashboards, rapporter, analysverktyg, osv.) är för det mesta en enkel och okomplicerad uppgift. Det räcker emellertid inte alltid till. När kärnan behöver åtgärdas, tar Enfos datalagermodernisering ett helhetsgrepp på just detta.

Vi börjar med att analysera aktuella och framtida verksamhetsbehov tillsammans med dig. Tillsammans med en bedömning av det befintliga datalagrets plattform och status och i kombination med en djupgående förståelse för verksamheten och kunskap om tekniken, sammanför vi visionen av uppdaterat datalager och färdplan för att gå från nuet till framtiden.

Resultatet omfattar rekommendationer som bygger på fastställd lucka/brist - är det bara en lite justering som behövs, eller krävs det ett mer omfattande plattformsskifte, t.ex. en övergång till en molnbaserad lösning?

Med en datalagermodernisering hamnar din Analyticslösning precis där du vill ha den – anpassad till verksamhetsbehoven för att skapa maximalt värde under lång tid!
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden