364

Outsourcing med Enfo ZmartFinance sänker kostnader 

Financial Process Services

Nyckelpersoner som slutar eller går i pension, ett system som inte längre är effektivt eller alltför kostnadskrävande – det finns många anledningar att överväga outsourcing av den löpande ekonomiadministrationen, fakturering, bokföring och rapportering. Med en digitaliserad hantering, Enfo ZmartFinance, kan era kostnader sänkas med upp till 30 procent.

administration. I den eviga jakten på kostnader i en konkurrensutsatt affärsmiljö är det för de allra flesta företag inte lönsamt att ha en ekonomiavdelning som hanterar hela den ekonomiska administrationen. Att digitalisera och automatisera så många manuella rutinmässiga uppgifter som möjligt är nödvändigt, men utveckling och underhåll av system och applikationer kostar pengar och kräver specialistkompetens. Den stora vinsten med outsourcing är förstås att ni får mer tid och resurser att fokusera på att utveckla affären, men dessutom ger en hög grad av standardisering och digitalisering en pålitligt hög och jämn kvalitet på den ekonomiska administrationen. Enfo erbjuder tjänster för hantering av fakturering, leverantörsfakturor, bokföring och rapportering. Dessutom hanteras och sammanställs informationen från de finansiella processerna på ett sätt som stödjer beslutsfattandet i rätt riktning. Inom ZmartFinance arbetar Enfo transparent och effektivt med kvalitetsapplikationer som anpassas exakt efter organisationens skiftande behov, från tidsbegränsade uppdrag till löpande avtal. En kunnig kundtjänst som väl känner till din organisation och de applikationer som används finnas alltid till hands.
Ett problem för medelstora företag är dock att de inte har tillräckliga volymer i omsättning och personal för att motivera outsourcing till någon av de globala aktörerna, samtidigt som de är för stora för de lokala aktörernas kapacitet. Enfo ZmartFinance är utformat för medelstora till stora företag och organisationer som söker automatisera de finansiella processerna på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt. Vi finns på den nordiska marknaden och är en lokal samarbetspartner med kraft och kompetens för globala affärer.


Är Outsourcing/ZmartFinance något för dig?

Överväg outsourcing av den ekonomiska och finansiella administrationen om din organisation är medelstor till stor och önskar sänka kostnader för att få tid och resurser till kärnverksamheten.
Företag och organisationer med hög grad av entreprenörsanda och/eller är pionjärer vinner på outsourcing genom att alltid ha tillgång till de senaste applikationerna och möjligheterna. Outsourcing är en framtidssäkring.

Står din organisation inför omorganisering, byte av IT-system, nyckelpersoner som går i pension eller liknande strukturförändringar? Det är ett bra läge för outsourcing.

Läs mer om våra kunder:
http://www.enfogroup.com/Customers/Loiste
http://www.enfogroup.com/Customers/SRV

Välj den servicemodell som passar dig

Med Enfo ZmartFinance ser vi till att ditt företag eller organisation får den lösning som passar er. Flexibilitet och skalbarhet är inbyggt i systemet för ständig anpassning till skiftande behov.

Från order till betalning

Låt Enfo sköta hela processen från orderläggning till kundfordring och även inkasso om så krävs.

Från inköp till betalning

Processen för inköp och betalning omfattar förslag på upphandling, hantering och balansering av inköpsfakturor, leverantörsskulder och betalning. En automatisering av denna process ökar transparensen på inköpen och förbättrar kostnadshanteringen. Detta leder till besparingar eftersom kontrollen över inköpen ökar genom centralisering. Dessutom minskar behovet av manuell hantering och attestering vilket gör processen säkrare och bättre.

Från bokföring till rapport

Med denna tjänst erbjuder Enfo hantering av den dagliga bokföringen, redovisning av anläggningstillgångar, bokslut, skatteåterbäring, offentliga rapporter och övriga nödvändiga månadsrapporter. Med effektiva integrationer säkrar Enfo dataflödet mellan olika system. Smart rapportering är den mest intressanta aspekten av tjänsten Från bokföring till rapport. Enfo arbetar även aktivt med utveckling och automatisering av den offentliga rapportering som en följd av det ökande användandet av XBRL.

Ditt samarbete med Enfo

När du lägger hela eller delar av den finansiella administrationen hos oss på Enfo får du en kontaktperson som är ansvarig för hantering och utveckling av lösningen. Ni träffas regelbundet och du får rapporter om tjänstens funktion och prestation. Våra tjänster är skalbara och modulära vilket innebär stor flexibilitet för dig och din organisation.
Enfos medarbetare vidareutbildas systematiskt för att alltid ha den senaste kunskapen inom ekonomihantering och applikationer. Vår kundtjänst är lokal och talar ditt språk.

Ett Enfo, många fördelar

Enfo är ett konsultbolag i den Digitala dimensionen med 1000 nischade experter inom ett brett spektrum av kompetensområden. Vi samarbetar över gränserna för våra expertområden vilket innebär att du har tillgång till hela Enfos kompetens när du behöver den. Enfos sätt att arbeta och hjälpa dig som kund banar väg för ett verkligt gott och långsiktigt samarbete.

Business Intelligence

Med Enfos tjänster inom Business Intelligence får du kristallklara bilder av den aktuella finansiella situationen vilket banar väg för att positivt påverka framtiden genom bättre beslut.

Läs mer om hur Enfo hjälpte Greenfood med Business Intelligence:
http://www.enfo.se/Kunder/Greenfood

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden