Integrationslösningar som utvecklar din digitala affär

Integration

När det gäller integration har vi, ända sedan starten 2001, fokuserat på att hjälpa våra kunder omvandla affärsbehov till integrationslösningar snabbt, enkelt och till en låg kostnad.

Vi har utvecklat ett antal beprövade och testade standardprojekt där vi levererar hela eller delar av Baseline (vår verktygslåda för integration) i kombination med infrastruktur och programvara. Gemensamt för alla våra projekt är att du redan vet från början vad du får, när du får det och hur mycket det kostar.

Våra projekt och tjänster är utformade för att stödja våra kunder i deras arbete med integration inom följande områden:

 

I Analysfasen använder vi vårt populära Workshop-format för att hjälpa dig att skapa ett väl underbyggt beslutsunderlag för att investera i saker som en integrationsplattform eller ett Integration Competence Center.

I Etableringsfasen hjälper vi dig att sätta på plats det som beslutades i Analysfasen.

I Transformeringsfasen hjälper vi dig att utveckla en befintlig del av dina integrationsmöjligheter, till exempel genom att migrera din integrationsplattform, eller ta över funktioner som förberedelse för att outsourca dem till oss.

I Byggfasen hjälper vi dig att arbeta igenom krav och design samt bygga, testa och driftsätta integrationslösningar på den plattform du valt. 

I Driftsfasen levererar vi SLA-baserade tjänster för att hantera både dina plattformar och dina integrationslösningar.

Alla våra standardprojekt, och alla andra tänkbara integrationsprojekt för den delen, levereras av passionerade team av rutinerade integrationsexperter - utvecklare, arkitekter, mentorer, projektledare och infrastrukturexperter.


From Servers to Service

I den snabbrörliga digitala tidsåldern är det svårt att hålla jämna steg med kundernas krav, ny häftig teknik och anställda som är födda och uppväxta med digital kompetens från första dagen. Användare i verksamheten förväntar sig att deras information ska vara tillgänglig och konsistent. Systemintegration tas för given utan att behöva installera traditionell mjukvara eller förvalta den.

Relaterad Blogg

INTEGRATION AS A SERVICE >>

Ta kontroll över integrationsmiljön med Baseline Integration Portal

När det gäller Integration måste man vara noga med detaljerna. Att hålla reda på vilka system som delar vilken information, vilka kopplingar som är uppe, kunna svara på frågor av typen "vad hände med min faktura?" och snabbt hitta och åtgärda problem kräver kontroll över integrationsmiljön.

Med Baseline Integration Portal får du kontroll över integrationerna, även i den Digitala Dimensionens ständigt föränderliga landskap. Baseline Integration Portal är en väl beprövad tjänst som omfattar integrationslösningar och användarvänliga verktyg så att du kan hantera olika kopplingar, förstå integrationslandskapet och spåra meddelanden. Tjänsten bygger på många års kunskap och erfarenhet och levererar precis det du behöver för att placera dig i förarsätet när det gäller din integrationsplattform.

Baseline Integration Portal kan antingen driftas som en molntjänst från våra datacentraler i Sverige eller Finland, alternativt lokalt i din organisation. Molntjänstens fördelar är att du aldrig behöver tänka på att investera i hård- eller mjukvara, installationer, uppgraderingar eller supportfunktioner. Allt ingår i den fasta månadskostnaden.

BASELINE INTEGRATION PORTAL >> 

Analysera

BASELINE B2B WORKSHOP >>

Allt högre krav på samverkan mellan affärspartners och kunder gör investering i B2B-teknik intressant för många företag. Workshopen analyserar nuvarande situation, ambitioner, integrationsutmaningar, säkerhet, val av teknik med mera.

BASELINE ESB WORKSHOP >>

Enterprise Service Bus-teknik (ESB) kan vara en viktig del av lösningen för många företag i utvecklingen av samverkan med partners, förbättrade informationsflöden och snabb anpassning till förändrade affärsbehov. Workshopen djupdyker i det dagliga integrationsarbetet och tar reda på vad ni ska fokusera på för att garantera en lyckad ESB-investering.

BASELINE ICC WORKSHOP >>

Ett Integration Competence Center (ICC) är lösningen på många företags behov av ökad integrationsstyrning. I denna workshop fastställer vi nuläget och den önskade framtiden vilket ger en roadmap för etableringen av ett eget ICC.

BASELINE REFERENCE ARCHITECTURE WORKSHOP >>

En referensarkitektur för integrationsdomänen kartlägger behoven av integrationer och hjälper dig välja lämplig teknik för tillhandahålla de funktioner som behövs för att organisationen ska fungera optimalt. 

BASELINE HIP WORKSHOP >> 

Idag sätts nya krav på företag att interagera med partners, göra information tillgänglig via nya kanaler och svara på ständigt föränderliga affärsbehov snabbare. Fler och fler system och information finns utanför företagets brandvägg. Att hantera informationsflödet i denna hybrida värld kräver en helt ny syn på integration. Företag och organisationer som funderar på Hybrida integrationsplattformar (HIP) som finns både lokalt och i molnet för att nå marknaden snabbare i vår nutida Digitalisering Era kan få hjälp av Enfo’s HIP workshop.

BASELINE API WORKSHOP >>

Med Baseline API Workshop hjälper vi dig att ta fram en API-strategi, välja API-plattform och ta fram en roadmap för dina API:er.

Etablera

BASELINE ICC ESTABLISHMENT >>

Med ökad integration följer ökat behov av integrationsstyrning. Med Baseline ICC Establishment etablerar vi ert ICC med en strukturerad metod till ett fast pris och med fastställt leveransdatum.


   

BASELINE ESB STARTKIT >>

Installation och konfiguration av ESB-programvara i en testmiljö, utformad exakt som i produktionsmiljön, samt träning av personal och utfärdande av ett Proof of Concept för att visa vägen för hur ni ska gå vidare.

Hantera

INTEGRATION PLATFORM MONITORING MANAGEMENT >>

En tjänst utformad för support, övervakning och förvaltning av de nyckelkomponenter som är avgörande för integrationsplattformens funktionalitet under dess livscykel.

INTEGRATION SOLUTION MONITORING MANAGEMENT >>

En tjänst utformad för support, övervakning och förvaltning av dina integrationslösningar. Den är avgörande för integrationsmiljöns funktionalitet under dess livscykel.

INTEGRATION ENVIRONMENT SUPPORT >>

En lättviktstjänst för de som vill ta hand om sin plattform med uppbackning av våra tekniker.

 

White Paper

BASELINE INFORMATION COMPETENCE CENTER (In English) >>

Fler och fler företag och organisationer inser att en väl fungerande integrationsförmåga är av strategisk vikt. Genom systematiskt arbete med att förfina processer, arbetssätt och verktyg kan ett ICC bidra till snabbare time-to-market, lägre och förutsägbara kostnader, högre informationskvalitet och säkrare drift. Rapporten beskriver en strukturerad metod för att sätta upp ett effektivt ICC.

API:ER, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR DIGITALISERING >>

Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte där digitaliseringen förändrar förutsättningarna för hur vi kommunicerar, arbetar och gör affärer. Integrerade enheter, processer och system skapar produkter och möjligheter som tidigare inte fanns i form av exempelvis tjänster i molnet, miljontals uppkopplade enheter samt mobila appar och enheter. Utmaningen är att haka på, se möjligheterna och dra nytta av dem. Digitaliseringen berör alla.

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden