internet of things för kraftfulla digitala upplevelser

Internet of Things

Efterfrågan på väl fungerande och sömlöst integrerade digitala upplevelser inom e-handel, webb och mobil bara ökar. Appar sänker kostnaderna genom att effektivisera såväl interna som externa processer.

Enfos mission inom digitala produkter och tjänster är att utveckla sköna och kraftfulla upplevelser för våra kunders kunder. Företag och organisationer från hela Norden väljer oss för att skapa innovativa produkter, affärsmodeller och verksamhetsrutiner genom:

  • design av sköna och kraftfulla upplevelser för webbar och appar
  • automatisering av manuella rutiner, det vill säga att ersätta arbetsuppgifter med teknik
  • beslutsfattande baserat på avancerad analys av big data och sociala beteenden
  • uppkopplingar mellan kunder, leverantörer, medarbetare och enheter/saker.

Vi erbjuder konceptutveckling, design, utveckling och förvaltning av digitala produkter och tjänster som webbapplikationer och mobila appar. Utöver den digitala upplevelsen erbjuder vi djup teknisk kompetens och expertis inom kringliggande områden som avancerad analys, backend integrationer och säkerhet.

Enfos nischade experter guidar din organisation in i den Digitala Dimensionen genom att se möjligheterna, förstå problemen och tackla utmaningarna. Därmed minimeras risker och slöseri vid införandet av digitala tjänster och Internet of Things-lösningar.


UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden