Applikationshantering och applikationsdrift som skapar lönsamhet

Managed Business Applications

Värde skapas med affärsinriktad mjukvara och applikationsutveckling. Men det är i implementeringen och i den dagliga verksamheten som värdet fångas in. Med andra ord baseras ett programs värde på hur väl det stödjer eller aktiverar verksamheten. Med en god implementering och kontinuerligt underhåll kommer programmets funktioner till sin rätt och i ditt dagliga arbete blir fördelarna uppenbara.

Applikationer ingår i en komplex struktur av affärsprocesser, slutanvändare, servrar, nätverk, databaser, mellanmjukvara, integrationer etc. Normalt finns det en funktionell förvaltning av denna struktur, men ingen koordinering med utgångspunkt från affärsapplikationerna.

Förändringar i affärsmiljön initierar ofta förändringar i applikationerna samt i den förvaltning och teknologi som driver dem. För att snabbt och effektivt kunna implementera förändringar i applikationerna, utan att äventyra säkerhet, integritet och tillgänglighet, krävs en väldefinierad och orkestrerad applikationshantering.


Enfos ramverk för implementering och förvaltning av affärsapplikationer bygger på förståelse för affären, djup kunskap och många års erfarenhet. Ramverket omfattar styrning, utveckling och applikationsdrift av applikationsmiljön samt binder samman alla dess aspekter, från generellt ansvar till koordinering av tvärorganisatoriska miljöer med flera leverantörer.
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden