364
Kontakta mig

Vill du veta mer och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig? Lämna dina kontaktuppgifter

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Managed Workplace

managed workplace utvecklar medarbetarnas digitala kapacitet

I kunskapsyrken är det viktigt att kunna fokusera för att bäst lösa arbetsuppgifterna och därmed leverera ett värde. Med effektiva, moderna IT-lösningar och applikationer lyfter arbetsglädjen vilket höjer produktiviteten till direkt nytta för affären.

I en ineffektiv IT-miljö går mycket värdefull tid till spillo för att lösa IT-relaterade problem. Tid som dina medarbetare borde använda för att skapa affärsvärde. Även basala IT-tjänster som e-post, intern kommunikation och molntjänster är komplexa och kan skapa oreda om det inte finns en gemensam plan för vad som ska användas, av vem och när.

Genom att skapa en modern arbetsplats med digitaliserade verktyg och applikationer, anpassade både till medarbetare som är digitalt mogna och till dem som fortfarande föredrar ett mer traditionellt upplägg, ökar produktiviteten och arbetsglädjen när tid frigörs att utföra ett bättre jobb.

Inom Managed Workplace anpassar Enfo IT-lösningen efter verksamhetens behov och önskemål. Vi ser till att licenser är giltiga, sköter användarnas datorer och mobila enheter, håller applikationer uppdaterade enligt önskemål och hanterar molntjänster. Dessutom finns vår snabba och kompetenta support alltid tillgänglig.

Genom att låta Enfo ta hand om IT-funktionerna kan du och dina medarbetare göra mer affärsnytta i den Digitala Dimensionen.

kontakt

Jens Yhrefors
Director, Sales
Tel:
+46 709 633 950
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden