master data management som skapar plattform för gemensamt beslutsunderlag

Master Data Management

Masterdata är i huvudsak ett företags centrala begrepp – dvs. dess bärande konstruktion. Medan affärshändelser, nyckeltal och värden kan ses som företagets kropp, behöver de en gemensam grund - ett skelett - för att faktiskt kunna samverka och bli användbara. Denna grund består av en enhetlighet kring kunder, komponenter, leverantörer och platser med mera.

Mastedatahantering (MDM) är en metod som identifierar den här typen av information och som gör att företaget kan länka ihop all sina kritiska data. En effektiv MDM-process stödjer beslutsfattandet genom att erbjuda tillförlitliga data för samtliga nivåer i din organisation.

Med den nya dataskyddsförordningen har hantering av masterdata kring personuppgifter, t.ex. om kunder och anställda, hamnat högst upp bland företagsledningarnas prioriteringar. Hur kan Enfo vara till hjälp?

Enfo tillhandahåller masterdatahanteringslösningar som stödjer organisationers snabbrörliga affärsprocesser. Med en omfattande förståelse för MDM som en helhet kan vi tillhandahålla masterdatatjänster alltifrån strategi, arkitektur och utveckling till datastyrning, datakvalitetshantering och datatvätt.

Vårt mål med masterdatahantering är att samordna de centrala begreppen som lever i de olika processer och system med gemensamma, vedertagna definitioner på företagsnivå som delas av alla inom hela företaget.

Genomförandeprocessen börjar med att vi hittar en gemensam vision för MDM och fastställer omfattningen tillsammans med dig. När MDM-processen är etablerad, ger den en samstämmig information till varje relevant system och process och fungerar som en gemensam styrprocess för de olika masterdatadelarna- spårning, framtagning, användning, uppdatering och borttagning.

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden