364

master data management som skapar plattform för gemensamt beslutsunderlag

Master Data Management

Data, fakta, statistik, värden. I den Digitala Dimensionen finns obegränsade möjligheter att sortera och analysera kritisk information för beslutsfattandet i organisationen. Nyckeln till framgångsrik informationshantering är att finna gemensamma nämnare för att harmonisera data. Den nyckeln heter Master Data Management (MDM).

Master Data är en grupp dimensioner och värden som beskriver nyckelbegrepp och/eller -enheter i en verksamhet så som kunder, komponenter, leverantörer, butiker eller produkter. MDM identifierar denna viktiga information så att företaget kan länka alla kritiska data och informationsbärare så att informationsflödet styrs optimalt. Effektiv Master Data Management stöder beslutsfattande genom att tillhandahålla tillförlitliga uppgifter till alla nivåer inom en organisation.
 
Enfos lösningar inom Master Data Management stödjer organisationens agila affärsprocesser. Med djup kunskap om MDM som helhet erbjuder vi tjänster som omfattar Master Data-strategi, arkitektur och utveckling till datastyrning, kvalitetsstyrning och datakvalitet.
 
Vårt mål inom Master Data Management är att harmonisera centrala begrepp i organisationens olika processer och system med företagsgemensamma och godkända definitioner som är desamma i hela organisationen. Processen inleds med att finna en gemensam vision för MDM och tillsammans definiera omfattningen. När MDM-processen är etablerad kommer den att ge konvergerande information till alla relevanta system och processer och tillhandahålla en gemensam hantering för skapande, uppdatering och underhåll av Master Data.
 

UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden